Erik Thedéen, Finansinspektionens generaldirektör. Foto: FI
Finanspolitik

FI hotar med nytt regelverk – det måste vara enklare att flytta bolånet

Finansinspektionen har begärt underlag från de största företagen med planer på hur de ska underlätta flytt av bolån.

Uppdaterad 2021-02-18
Publicerad 2021-02-18

En förutsättning för att kunna flytta sitt är enkel tillgång till amorteringsunderlag. Det finns inte i dag och här behöver bolåneföretagen göra mer. Därför har Finansinspektionen (FI) begärt in de största företagens planer att åtgärda problemen. Förbättras inte situationen kan FI komma att skärpa reglerna. Det skriver myndigheten på sin hemsida.

När en konsument vill byta bolåneföretag behöver den befintliga långivaren lämna information till den nya. Det gör företaget normalt genom att ta fram ett så kallat amorteringsunderlag.

– Allt för få bolåneföretag kan visa eller dela informationen elektroniskt och än färre har automatiserat processen. Det måste förbättras, skriver FI.

Alla bolåneföretag på den svenska marknaden har ett ansvar att säkerställa att konsumenter inte begränsas i sin rörlighet. FI har därför vänt sig direkt till de åtta största bolåneföretagen för att ta del av deras planerade åtgärder och utvecklingsarbeten på detta område. Men även mindre aktörer ska säkerställa att deras processer inte begränsar rörligheten.

– Det är viktigt att bolåneföretagen snabbt får tekniska lösningar på plats som innebär att nödvändig information enkelt kan delas. Om situationen inte förbättras kan FI behöva skärpa regelverket.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in