FI, EQT, Erik Thedéen, Christian Sinding
FI:s Generaldirektör Erik Thedéen och Christian Sinding, vd för EQT. Foto (montage): TT
Börs

FI granskar EQT:s hantering av uppskjutet offentliggörande

FI begär att EQT ska redogöra för vilka omständigheter som legat till grund för det uppskjutna offentliggörandet om det ändrade lockup:avtalet. 

Uppdaterad 2021-09-15
Publicerad 2021-09-14

Det är med anledning av EQT:s kommunikation den 7 september i samband med en förändring av ett lock up-avtal som Finansinspektionen nu vill ha svar från riskkapitalbolaget. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.

Det var i förra veckan som EQT gjorde en helomvändning kring reglerna för delägarnas inlåsningsklausuler. 60 partner sålde därmed 63 miljoner aktier. Hälften av kapitalet dessa investerare får ut ska återinvesteras i EQT:s fonder.

– Att notera en aktie som sticker iväg för att sedan återinvestera likviden i de egna fonderna, får sägas vara en smart manöver, skrev Nordnets sparekonom Frida Bratt i en debattartikel här på Realtid i lördags.

Marknaden verkade ta nyheten med ro, sett till aktiekursen.

– Men det finns anledning att vara kritisk och att fundera kring vad det brutna avtalet till övriga aktieägare betyder på sikt. Det inlåsningsavtal som låg ingick teoretiskt i det beslutsunderlag nya aktieägare att tillgå vid beslut att köpa på hög nivå, eller att inte sälja av.  Med manövern visar man dessutom privatsparare att avtal om lock-up inte alltid behöver gälla. Det skadar förtroendet för aktiemarknaden. Det sänds onekligen också en stark signal att det nu är läge att ”casha hem”. Mycket beror på hur aktiekursen utvecklas efter detta, då fler kritiska röster lär följa om aktien börjar falla, skrev Frida Bratt vidare.

– Det är klart att det inte inger förtroende men jag tror inte de bryr sig helt enkelt. Timingen handlar helt enkelt om att aktien rusat som en raket och man har blivit väldigt sugen på att säkra hem en stor vinst, sa Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, till Realtid, samma dag som försäljningen blivit offentlig.

Offentliggörande av insiderinformation regleras i marknadsmissbruksförordningens artikel 17 (Mar). Huvudregeln är att insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt. I undantagsfall och under vissa förutsättningar kan dock noterade bolag fatta ett beslut om att skjuta upp ett sådant offentliggörande vilket framgår av artikel 17.4 i Mar. Följande kriterier måste då vara uppfyllda: Ett omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för bolaget ; det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten samt att bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Bolaget ska noggrant dokumentera och motivera sitt beslut och underrätta FI om att den offentliggjorda informationen varit föremål för ett uppskjutet offentliggörande. EQT inkom den 7 september med en sådan anmälan till FI. Finansinspektionen kan med stöd av med lagen om kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning begära att bolaget inkommer med en redogörelse kring vilka omständigheter som legat till grund för det uppskjutna offentliggörandet.

– På en marknad (finansmarknaden) där förtroende är den primära valutan, där man ska kunna lita på att det som står i ett offentligt prospekt är att lita på - där är det sunt agerande att tillsynsmyndigheten avkräver svar vid avvikande agerande, skriver Erik Lidén, chefsförvaltare på Volvo Cars, i ett Twitterinlägg på tisdagskvällen.

FI kommer att analysera EQT:s svar och ta ställning till om det finns skäl till vidare åtgärder.

I ett eget pressmeddelande skriver EQT: "EQT AB gör bedömningen att informationsgivningen är korrekt och har inhämtat extern rådgivning i frågorna. EQT AB förser Finansinspektionen med underlag och ser fram emot en fortsatt positiv och konstruktiv dialog med Finansinspektionen."

 

Platsannonser

Logga in