Bank

FI: "Absolut sekretess gäller"

Finansinspektionen bekräftar att den typ av kundförbindelser och transaktioner som Uppdrag granskning redogjort för kommer att ingå i den utredningen som görs tillsammans med de baltiska tillsynsmyndigheterna.

Publicerad 2019-02-28

I SVT:s Uppdrag granskning presenteras uppgifter om vissa transaktioner som förekommit genom Swedbanks verksamhet i Baltikum.

Som tidigare meddelats kommer FI tillsammans med tillsynsmyndigheterna i de baltiska länderna inleda en utredning av hur arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism har hanterats inom Swedbankgruppen.

Finansinspektionen bekräftar nu att den typ av kundförbindelser och transaktioner som Uppdrag granskning redogjort för kommer att ingå i den utredningen.

Enligt Svenska Dagbladet har en kund i Swedbanks baltiska verksamhet också affärsförbindelser med Swedbank i Sverige och detta ska FI haft kännedom.

Detta kan FI varken bekräfta eller förneka.

"Uppgifter som FI har om kunder till banker som står under FI:s tillsyn omfattas av så kallad absolut sekretess enligt 30 kapitlet 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att FI är förbjuden att lämna ut sådan uppgift," skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Platsannonser