Finans Nyhet

Färre utländska ägare i Ericsson

Publicerad
Uppdaterad

Det utländska ägandet i Ericsson har minskat stadigt det senaste halvåret. Till de som sålt av aktier hör Ericssons största ägare Fidelity. Och norska staten som sålt allt.

Olle Blomkvist

Den sista november förra året ägde utländska placerare nästan 47 procent av aktierna i Ericsson. Fem månader senare, i slutet av april, kontrollerade utlandsägarna knappt 42 procent av Ericsson, enligt statistik från SIS Aktieservice.

Det är, enligt analytiker, ingen enskild faktor som ligger bakom att de utländska placerarna har minskat sitt intresse för bolaget de senaste månaderna. Ett skäl är att utländska placerare valt att satsa sina pengar på andra branscher än telekom.

– Det fanns en oro kring Ericssons bruttomarginal inför den fjärde kvartalsrapporten förra året, det är en delförklaring, men den oron har gällt för branschen som helhet. Annars är det svårt att se någon företagsspecifik förklaring till att utlandsägandet har minskat i Ericsson. Amerikanska placerare har generellt sålt aktier inom telekomutrustning och teknologi och satsat på andra sektorer. Men Ericsson har klarat sig bättre än många av sina konkurrenter, säger Johan Strandberg, telekomanalytiker på SEB.

Annons

Samtidigt tillhör Ericsson, i sällskap med finländska Nokia, de telekomaktier som har gått bäst under perioden. Det har till exempel gått betydligt sämre på börsen för konkurrenterna amerikanska Lucent, kanadensiska Nortel och franska Alcatel.

Bland de storägare som har valt att sälja Ericsson-aktier under perioden återfinns den norska staten som sålde alla sina aktier, drygt 75 miljoner stycken, den sista mars. Det motsvarade 0,5 procent av kapitalet i bolaget.

Andra utländska ägare som har minskat sitt ägande mycket under perioden är amerikanska Putnam fonder och Government of Kuwait som båda har sålt aktier motsvarande 0,1 procent av aktiekapitalet. Ericssons största ägare Fidelity fonder har samtidigt minskat sitt ägande motsvarande 0,1 procent av andelen röster.

Annons

Störst andel utländskt ägande hade Ericsson i början av 2000, då nästan halva bolaget, 47,5 procent, var i utländska händer.

(TT) <http://www.tt.se>

Annons