Hjalmar Winbladh, partner på EQT Ventures, och Stefan Larsson, vd och grundare av Bimobject. Bimobject utvecklar digitala verktyg till byggföretag och arkitekter.
Finans

EQT Ventures investerar i Bimobject

IT- och byggtechföretaget Bimobject genomför en riktad nyemission på 240 miljoner kronor till EQT Ventures. Efter emissionen kommer EQT Ventures äga 13 procent av bolaget.

Uppdaterad 2018-07-11
Publicerad 2018-07-11

Emissionen omfattar 7 757 588 nya aktier motsvarande 15 procent av aktiekapitalet före emissionen. Teckningskursen är 31 kronor per aktie. Efter genomförd nyemission kommer EQT Ventures att äga cirka 13 procent av Bimobject.

Hjalmar Winbladh, Partner på EQT Partners och som leder EQT Ventures advisory team, kommer ta plats i styrelsen. I samband med nyemissionen sker också vissa ägarförändringar i Bimobject.

Nyemissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna.

“Styrelsen motiverar avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt med att EQT Ventures är en strategiskt viktig och internationellt etablerad aktör som genom sitt kapitaltillskott möjliggör en fortsatt snabb expansion. Styrelsen anser att EQT Ventures strategi med industriella rådgivare är extra attraktiv då det tillför värdefull kompetens och erfarenhet som sammantaget bidrar till att öka värdet för Bimobjects aktieägare”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I samband med nyemissionen sker också vissa ägarförändringar i bolaget.

Mojo Capital One med Matthias Ummenhofer, köper sammanlagt 1,6 miljoner aktier i Bimobject varav 1 000 000 aktier säljs av Stefan Larsson (via Procedural Labs AB), 300 000 aktier av Sven Holmgren och ytterligare 300 000 aktier av Johannes Reischböck, till samma pris som i nyemissionen. Samtliga säljare är medlemmar i Bimobjects ledningsgrupp. Därtill säljer Abvent SA (där styrelseledamoten Philippe Butty är storägare) sammanlagt 666 666 aktier till samma pris som i nyemissionen och ställer ut köpoptioner på 1 333 334 aktier till investerarna Patrick Söderlund, spelpionjär och Chief Design Officer på Electronic Arts, och Johan Svanström, President på Hotels.com.

Kapitaltillskottet ska användas för att accelerera tillväxten av antal användare, nedladdningar och kunder på Bimobjects digitala plattformar. Tillväxten ska skapas dels organiskt genom ökade försäljningsinsatser på befintliga marknader dels genom fler samarbeten och fortsatt innovation. Därtill ska bolaget växa ytterligare via förvärv som förstärker och kompletterar existerande verksamhet alternativt öppnar nya marknader.

– EQT Ventures team har stor erfarenhet av att bygga globala teknikföretag och vi ser fram emot att följa utvecklingen av Bimobject, säger Hjalmar Winbladh, partner som leder EQT Ventures advisory team.

– Med teamets samlade kunskap kan vi tillsammans med EQTs industriella rådgivare bidra till Bimobjects utveckling och hjälpa till att skapa nytta för kunder och användare. Men också hjälpa till att bygga en global vinnare i en marknad som halkat långt efter i sin digitala utveckling.

Hjalmar Winbladh är partner på investeringsrådgivaren EQT Partners och ansvarig för EQT Ventures-teamet och har varit en drivande kraft bakom affären tillsammans med Ted Persson, operating partner och Indra Sharma, venture lead.

– Vi är oerhört stolta över få göra den här affären. EQT Ventures är vårt förstahandsval. De ser potentialen i vår affärsmodell och ökar våra möjligheter att snabbt skala upp verksamheten. Med EQT Ventures samlade erfarenhet av att framgångsrikt bygga snabbväxande, internetbaserade globala bolag kommer vi att tillsammans kunna öka tillväxttakten och fokusera på rätt frågor. Med våra nya delägare tar vi ett stort steg mot vår vision att varje bygg- och inredningsprodukt i världen ska finnas i en digital version på våra plattformar, säger Stefan Larsson, vd och grundare av Bimobject.

Vinge är legal rådgivare till Bimobject i samband med nyemissionen.

Bimobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1 000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuds ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. Bimobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 miljoner kronor. Aktien handlas på Nasdaq First North.

Platsannonser