Finans

Emissionen i Sharespine fulltecknad

Emissionen i Sharespine via Pepins fulltecknades på 24 timmar via digital aktiebaserad kapitalanskaffning. Bolaget fick genom emissionen in 12 miljoner kronor i kapitaltillskott. 

Publicerad 2019-11-12

 Saas-bolaget (software as a service, reds anm) Sharespines emission fulltecknades 24 timmar och bolaget har nu 446 nya delägare. Bolagets affärsidé är att koppla samman e-handelssystem, ekonomisystem och marknadsplatser.

– Vi är i ett perfekt läge att för kunna lägga i nästa växel för att uppnå en ledande position i Norden. Under de kommande åren handlar mycket om att ställa om organisationen till att i allt större grad växa via partners för att öka skalbarheten. Att vi nu har över 400 nya delägare som hjälper oss på resan dit är fantastisk säger Runar Wahlgren, vd och delägare, i en presskommentar.

Sharespine fick genom emissionen in 12 miljoner kronor i kapitaltillskott, varav 10,6 miljoner kronor investerades via det svenska företaget Pepins, som driver ett antal handelsplatser för aktier i onoterade bolag. 1,4 miljoner investerades direkt in i Sharespine av existerande ägare till samma aktiepris. 

– Att vi stängde den publika kapitalanskaffningen redan efter 24 timmar känns oerhört kul. Pepins är skapat för att många människor skall kunna investera på lika villkor och den nu avslutade emissionen i Sharespine är ett fantastiskt exempel. Att nuvarande huvudägare, deras närstående och majoriteten av de anställda tecknade aktier på samma villkor som alla Pepins medlemmar, där vi agerade facilitator, tycker vi är riktigt roligt, säger Pepins vd Julia Reuszner i ett pressmeddelande.

Sharespine värderades i transaktionen till 30 miljoner kronor exklusive kapitaltillskott och är nu värt 42 miljoner kronor efter tillfört kapital. Pepins medlemmar äger efter genomförd emission 25 procent av Sharespine. Medelinvesteringen från Pepins medlemmar låg på drygt 24 000 kronor och snittpersonen investerade 5 000 kronor.

Platsannonser