Bank

EBA: Svenska banker står stadigt

De svenska bankerna har klarat pandemiperioden bättre än banker från andra länder. Det visar statistik från europeiska banktillsynsmyndigheten.

Publicerad 2021-04-13

Den europeiska banktillsynsmyndigheten EBA publicerar varje kvartal statistik över bankerna i EU. Den senaste sammanställningen visar situationen per den sista december 2020. 

I bilderna här nedan från Svenska Bankföreningen jämförs de svenska bankernas ställning i jämförelse med banker från ett antal andra EU-länder. 

 

 

 

Platsannonser

Logga in