Personer i bilden från vänster: Jonna Kloow, Customer Consulting Competency Lead på EY, Tove Blomgren, Creative Director på Doberman. Bakom: Anna Svanberg, vd för EY i Sverige, Olof Ålenius, vice vd på Doberman, Lisa Lindström, CEO på Doberman.
Personer i bilden från vänster: Jonna Kloow, Customer Consulting Competency Lead på EY, Tove Blomgren, Creative Director på Doberman. Bakom: Anna Svanberg, vd för EY i Sverige, Olof Ålenius, vice vd på Doberman, Lisa Lindström, CEO på Doberman.
M&A

"Det känns som att vi har vunnit förstapris"

EY förvärvar designbyrån Doberman – så här tänker cheferna om den gemensamma framtiden.

Uppdaterad 2020-04-01
Publicerad 2020-03-31

Under måndagen presenterade revisions- och rådgivningsjätten EY att de köper designbyrån Doberman. Läs mer branschens reaktioner kring förvärvet här.

– Det känns som att vi har vunnit förstapris. Om det finns ett team inom customer design som jag velat knyta till EY så är det verkligen Dobermans. Vi har haft dialog med varandra i över ett år nu och lärt känna varandra närmare i olika kundprojekt och pitcher, säger Jesper Almström, Nordenchef på EY.

– Det här är en stor dag för kreativitet och design. Att affären äntligen är klar känns fantastiskt roligt och utmanade. Vi kommer fortsätta att arbeta som vanligt genom att kombinera design, strategi och progressiv teknologi för våra kunder. EY är fenomenala rådgivare inom strategi och teknologi och vi kommer främst stärka deras erbjudande inom design och innovation – vilket våra gemensamma kunder efterfrågat, säger Lisa Lindström, vd på Doberman.

De båda cheferna uppger att bolagen haft mycket att göra med varandra senaste året. Ofta har de arbetat med samma kunder även om uppdragen varit olika. Förvärvet ska därmed bredda EY:s nuvarande erbjudande i linje med kundernas önskemål.

– Vi gör inte den här affären för att våra konkurrenter gjort liknande uppköp. Vi gör den här affären för att stärka vår kompetens inom området. Affären är fullständigt marknadsdriven och genom Doberman och EY:s gemensamma kunder har vi sett ett ökat behov från kunderna om att kunna erbjuda ett helhetskoncept. Doberman blir därmed en viktig del i EY:s erbjudande, säger Jesper Almström, Nordenchef på EY.

För EY handlar även affären om att stärka bolagets varumärke gentemot rekryteringar.

– Affären är ytterligare en pusselbit i målet om att bli firman med de mest spännande karriärsmöjligheterna. Affären visar att vi tänker nytt och utmanar kunderna med helhetslösningar som är innovativa, kreativa och affärsdriva, säger Jesper Almström.

Varför genomför ni den här affären?
– Huvudanledningen för EY är att stärka vår kompetens inom transformation, innovation och digitalisering. Dobermans team ser uppdrag och projekt genom slutkundens ögon – vilket vi behöver bli bättre på. Sedan är jag även övertygad om att affären kommer stärka erbjudandet i vår traditionella affär som exempelvis revision och due diligence. Även dessa områden genomgår stor förändring och för att fortsatt hålla högsta kvalité behöver vi spetskompetens inom exempelvis nya intäkts- och affärsmodeller som resulterar i de räkenskaper vi analyserar, vilket Doberman bidrar med.

– Vi ser affären som ett led i att positionera oss rätt inför framtidens marknad. Vi ser idag en större efterfrågan kring helhetslösningar och EY:s kompetens inom strategi och rådgivning kompletterar vår verksamhet väl. Värdet av att använda design för att skapa beteendeförändringar och smarta affärer blir mer och mer erkänt över samtliga branscher. EY:s breda varumärke kommer hjälpa oss nå kunder och branscher som vi kanske inte annars hade nått, säger Lisa Lindström,.

Parterna väljer att inte tillkännage köpeskillingen. Under 2018 omsatte Doberman 116 miljoner kronor.

– Rent tidsmässigt är den här affären perfekt. EY hade inte varit mogen för den affären för bara tre till fyra år sedan. EY har under den tiden vuxit och mognat inom kundsidan och tänker idag mer på hur det arbetet vi genomför blir till en upplevelse för våra kunders slutkund, säger  Jesper Almström.

Affären gäller inte Dobermans investeringsbolag Doberman Forward. Detta investeringsbolag kommer att fortsätta utveckla sina portföljbolag med design och innovation som värdeutvecklande spjutspets.

– Vårt investeringsbolag ligger helt utanför den här affären. På Doberman ser vi även fram emot att starta två nya designbyråer i Oslo och Köpenhamn. Våra anställda kommer arbeta kvar i nuvarande lokaler och inte ta plats på EY:s kontor, säger Lisa Lindström.

Platsannonser