Fredrik Tauson (Nordic Cross), Peter Lagerlöf  (Lannebo Fonder), Knut Gezelius (Skagen Fonder) och Erik Lundkvis (Coeli Asset Management.)
Fonder

”Det blir avgörande om corona-viruset får fäste i USA”

Börsen har fallit dramatiskt de senaste dagarna. Så här tänker fondförvaltarna om framtiden för fonderna och marknaden.

 

Uppdaterad 2020-02-26
Publicerad 2020-02-26

Fredrik Tauson är fondförvaltare med inriktning på ränte- och kreditmarknaden på Nordic Cross.

Börsen var ned drygt ned 3 procent onsdag förmiddag för att sedan vända till plus. Är corona-viruset en ”svart svan” som i grunden påverkar ekonomin och de finansiella marknaderna negativt?
– Med tanke på hur börsen utvecklats, inte minst under 2019, har det funnits en del fallhöjd. Vad vi vet idag är att effekterna kommer påverka rapporterna för Q1 och en bit in i Q2. Flera bolag kommer säkert också passa på att skylla övrigt svaga siffror på viruseffekter.

– Marknaderna kommer styras över nyhetsflödet om viruset närmsta veckorna. Får vi se en avmattande tillväxttakt i antalet smittande kan det bli en snabb rebound på världens aktiemarknader. 

Har marknaden tagit för lätt på riskerna med corona-viruset?
– Det är för tidigt att säga, men det var märkligt att se marknaden ånga på som den gjorde i januari. 

Har era kunder hört av sig till er med frågor om börsraset?
– Jag förvaltar våra kreditfonder. Våra kunder är långsiktiga och känner till att vi länge efterfrågat ökad turbulens även i företagsobligationsmarknaden. Kreditmarknaden, inte minst i Sverige, har en artificiellt låg volatilitet som till viss del är drivet av bristande likviditet. Eftersom vi har en opportunistisk ansats i båda kreditfonderna så hoppas vi på ökad volatilitet i nordiska kreditmarknaden så att det dyker upp ännu bättre investeringsmöjligheter. 

Hur agerar ni med fonderna?
– Vi har gått in i det här med stor andel likviditet så vi kommer vara opportunistiska köpare av företagsobligationer när turbulensen tilltar och när det uppkommer felprissättningar i vår marknad. 

Hur agerar du privat?
– Jag passar på att köpa mer aktier i de bolagen som jag långsiktigt tror på. 

Peter Lagerlöf är förvaltare på Lannebo fonder och är även han i grunden positiv till aktier under 2020.
– När coronapaniken lägger sig ger låga räntor och stimulativa centralbanker en fortsatt positiv bild för riskfyllda tillgångar såsom aktier och företagsobligationer. 

Börsen har gått ner hela veckan, är corona-viruset är en ”svart svan” som i grunden påverkar ekonomin och de finansiella marknaderna negativt?
– Att det är en svart svan är helt klart för det var nog ingen som inför 2020 lyfte fram ett coronavirus som ett hot mot börsen. Det ärliga svaret på frågan om det i grunden påverkar ekonomin är att det kan ingen veta i dagsläget.

– Min gissning baserat på liknande händelser tidigare, är att det inte gör det. Men utan tvekan kommer det ha effekt på tillväxten och därmed bolagens vinster åtminstone under första halvåret 2020. Det kommer dock att mötas med olika typer av ekonomisk-politiska stimulanser.    

Har marknaden tagit för lätt på riskerna med corona-viruset?
– Egentligen inte. Om inte ens experterna är eniga om hur allvarligt detta virus är, kan knappast aktörerna på de finansiella marknaderna anklagas för att vara lättsinniga.

Hur agerar ni med fonderna?
– Det har ju varit en exceptionellt stark börs sedan i somras och det var innan den här korrektionen allt svårare att hitta attraktivt värderade bolag. Av den anledningen hade vi dragit ned risken något i de fonder som jag förvaltar. Som alltid i sådana här korrektioner uppkommer köplägen i bolag som man i grunden gillar.

Knut Gezelius förvaltar den globala aktiefonden Skagen Global.
– I nuläget känns det överdrivet att beteckna coronaviruset som en svart svan. Stockholmsbörsen har visserligen backat några procent den senaste tiden men ligger runt nollan för året. Att börsrallyt tar en paus efter förra årets mäktiga uppgång är inte oväntat utan kan rentav vara ett sundhetstecken.

– Den globala konjunkturåterhämtningen tappar givetvis lite fart på grund av viruset, men i vårt huvudscenario är det övergående.

Har marknaden tagit för lätt på riskerna med corona-viruset?
– Nej, vi tycker att marknaden har agerat förhållandevis rationellt så här långt och kurserna har anpassat sig i takt med att ny information framkommit. Däremot har det förekommit kurssvängningar i individuella aktier som verkar överdrivna och vi börjar skönja en del ytterst attraktiva köpmöjligheter för den långsiktige investeraren.

Har era kunder hört av sig till er med frågor om börsraset?
– Än så länge har vi inte märkt någon större nervositet bland kunderna. Vi försöker alltid kommunicera att Skagen Global är en långsiktig placering och som investerare måste man vara mentalt förberedd på att börsen inte går upp i en rät linje.

– Har man det tankesättet väl förankrat blir det också lättare att ha is i magen när börsen går ner och kanske se det som en möjlighet att öka sin aktieexponering till billigare kurser.

Hur agerar ni med fonderna?
– I praktiken är vi ofta fullinvesterade, men på marginalen är vi i nuläget köpare. Vi tittar dessutom aktivt på en handfull nya investeringscase som värderingsmässigt nu börjar närma sig köpzonen.  

Hur agerar du privat?
– Som huvudförvaltare av Skagen Global har jag nyligen privat lagt in mer pengar i fonden för det långsiktiga sparandet. Våra drygt 35 innehav i den koncentrerade globalfonden är välpositionerade för ett brett spektrum av makroscenarier och vi ser i snitt runt 30 procent uppsida för portföljen under de kommande två tre åren.    

Vad tror du om börsåret 2020?
– Börsen kan gå upp eller ned under 2020. Vi har en ödmjuk inställning här och tror inte att vi besitter någon särskild förmåga att prognosticera enskilda börsår med precision. Sett över kommande år är vi dock positiva och ser den globala aktiemarknaden som ett av de mest attraktiva investeringsalternativen.

Erik Lundkvist är förvaltningschef på Coeli Asset Management.
–  Det mänskliga lidandet är stort men det är inte dödligheten i sig som är marknaden största oro utan att det sannolikt kommer dröja många månader innan ett vaccin är tillgängligt för den stora massan.  Och då återstår endast isolering som metod för att begränsa smittspridningen. Desto större spridning viruset får desto större konsekvenser kommer de att få på både utbud och efterfrågan.

Har marknaden tagit för lätt på riskerna med corona-viruset?
– Erfarenheten av tidigare virusutbrott som SARS 2003 är att den negativa påverkan på världsekonomin har varit både kortvarig och regional vilket marknaden var prisad för inför helgen. Fram tills dess fokuserade marknaderna på att antalet nya fall per dag minskade i Kina.

– Dessutom hade börsen tagit fasta på bättre amerikanska tillväxtsignaler än väntat. Oron steg markant under helgen i takt med att medvetenheten ökade om att viruset fått fäste i fler världsdelar, vilket både höjde risken för negativ direkt påverkan i Europa och för att viruset ska spridas kraftig i fattiga länder som har svaga sjukvårdssystem. Börserna har stigit kraftigt sedan oktober förra året så reaktionen nu är fullt naturlig.

Har era kunder hört av sig till er med frågor om börsraset?
– Än så länge har endast ett fåtal kunder hört av sig. Våra rådgivare arbetar nära sina kunder och vi har varit proaktiva med vår kommunikation och visat på handlingskraft. Dessutom var en sättning på börsen inte helt oväntad då börsen stigit kraftigt sedan början av oktober förra året.

Hur agerar ni med fonderna?
– Vi minskade investeringarna i aktier i både våra blandfonder och i våra diskretionära mandat under måndagen. Vi ökade även skyddet i form av investeringar i långa amerikanska statsobligationer. De är inte billiga men ett av få bra alternativ och hittills har det visat sig vara rätt beslut. När visibiliteten är så här låg agerar vi stegvis och följer utvecklingen nära.   

Hur agerar du privat?
– Jag påbörjade en förändring i portföljen under förra veckan och av en ren slump han jag bara med att sälja och inte köpa. Att jag delvis ligger likvid är tur och inte skicklighet, jag har identifierat några intressanta investeringar som jag bevakar men jag har inte börjat köpa ännu

Vad tror du om börsåret 2020?
–  Vårt huvudscenario är fortsatt av covid-19 utbrottet ännu inte har tillräckligt stor påverkan för att skapa en global lågkonjunktur även om vissa länder om länder som Japan, Tyskland och Italien med flera riskerar att falla tillbaka i lågkonjunktur. Men osäkerheten är väldigt stor och de närmaste veckorna kommer vara avgörande, får viruset ordentligt fäste i USA kommer situationen vara en helt annan.

Platsannonser

Logga in