Finans

"Det är dags att tänka om kring strategisk tillgångsallokering"

Utbrottet av coronaviruset gör att investerare nu navigerar i okänd terräng. Blackrock belyser fyra teman för investerare som funderar på nästa steg för deras portföljer.

Uppdaterad 2020-04-13
Publicerad 2020-04-09

Trots stora belopp i rörelse under de senaste veckorna, ser Blackrock att det mesta har varit taktiska justeringar. Vissa kunder identifierar marknadsförskjutningar och värdemöjligheter eller återbalanserar portföljer för att hantera avvikelser från riktmärken definierade före utbrottet, medan andra drar nytta av den nya miljön för strategisk tillgångsallokering (SAA) - eller den breda mixen av tillgångsslag en långsiktig investerare kommer att inneha – och för att ifrågasätta grundläggande portföljstrategier.

– Det är dags att tänka om kring strategisk tillgångsallokering. Vi hör från kunder och från våra egna investerare att det finns ett behov av att tänka om kring portföljdiversifiering, kring ränte- och ESG-strategier i en värld som ser mycket annorlunda ut nu än vad den gjorde för en månad sedan, säger Jean Boivin, Head of Blackrock Investment Institute, i en skriftlig kommentar.

Baserat på hypotetiska scenarier och specifika kapitalmarknadsutsikter, tror Blackrock-teamet till exempel att det för långsiktiga investerare uppstår en möjlighet att allokera mer till risktillgångar som en del av deras strategiska tillgångsfördelning, givet prisförändringen. Analysen pekar också på behovet av att diversifiera bortom utvecklade marknaders statsobligationer, som osannolikt kommer att ha lika mycket skydd vid ytterligare marknadsfall. Kinesiska statsobligationer kan till exempel betraktas som en del av en större möjlighet att bygga motståndskraftiga portföljer.

Hållbarhet: från strategi till portföljtransformation
Hållbara investeringar har varit en ihållande trend och investerare som nu återbalanserar sina portföljer efter avyttring av risktillgångar kan överväga att öka andelen hållbara tillgångar. Blackrock ser detta som en möjlighet att ersätta vissa traditionella tillgångar med hållbara vilket kan förbättra avkastningspotentialen för långsiktiga portföljer utformade idag.

Dessutom indikerar Blackrocks analys av fler än 750 stora institutioners portföljer att de med ESG-poäng som är "över genomsnittet" bidrar till kvalitet. Dessa mer defensiva faktorer kan ge en bättre investerarupplevelse i volatila tider och adderar motståndskraft till portföljen.

– Vi ser ett tydligt skifte mot hållbara investeringar i Europa. En förändring som drivs av en marknadsdriven översyn av strategisk tillgångsallokering, i kombination med större tillgänglighet av ESG-data och -teknologi. När investerare nu skiftar sina allokeringar kommer de att ha möjlighet att omvandla hela sin portfölj, och inte bara göra taktiska justeringar på marginalen, säger Ursula Marchioni, Head of Blackrock Portfolio Analysis Solutions.

Flexibilitet hos portföljen är central
Att skapa en flexibel portfölj där en del lätt kan likvideras förblir viktigt, men att inneha stora kontantallokeringar kan resultera i kostsamma avvikelser från den avsedda tillgångsfördelningen som kan innebära att man går miste om eventuella återhämtningar på marknaden.

Fler och fler investerare vänder sig till ETF:er för att bygga flexibla portföljer eftersom exponeringar inom ETF-världen ger investerare möjlighet att enkelt replikera sin strategiska tillgångsallokering, samtidigt som de behåller fördelen med att investera i lättåtkomliga värdepapper, om en översyn av den strategiska allokeringen skulle bli aktuell. Även när de underliggande marknaderna har försämrats har ETF:er gett effektiv marknadstillgänglighet.

Aktiv vs passiv är passé: nu är det dags att bryta gamla vanor och fokusera på att kombinera
Vid implementering av strategiska tillgångsallokeringar börjar investerare ofta med att fråga sig själva om de ska välja en aktiv eller passiv allokering i en viss tillgångsklass. BlackRock insisterar på att detta är fel strategi för att uppnå optimala portföljresultat: varje investeringsbeslut är aktivt och investerare bör sluta tänka i "aktiva och passiva" termer.

Det är dags för investerare att fokusera på att kombinera olika avkastningskällor med alfasökande, faktor- och indexeringsstrategier. Det finns ingen ”one-size-fits-all” och alla investerare bör söka olika avkastningskällor på kostnadseffektiva sätt beroende på deras mål och begränsningar.

– När tillgången på data och teknologi utvecklas kan systematiska avkastningar i större utsträckning nås på kostnadseffektiva sätt genom index. Det här förändrar förutsättningar för alfa, vilket möjliggör ett större fokus på idiosynkratisk avkastning, faktortiming och allokeringsval. Denna utveckling kommer i slutändan att gynna alla investerare, säger Pierre Sarrau, Chief Investment Officer, Multi-Asset Strategies på Blackrock.

Platsannonser