"De kriminella hittar alltid nya vägar och därför måste en verklig förändring ske." Det skriver Ulf Hjertberg och Börje Ericsson på Regtech Solutions. Foto (montage): Pixabay/Regtech Solutions
Finans

"Penningtvätt – inte bara ett bankproblem"

"Det är fortfarande för enkelt att gömma tveksamma transaktioner och affärsuppgörelser så länge inte alla inblandade aktörer har fullt fokus på sitt arbete mot penningtvätt och på riktigt har ett riskbaserat arbetssätt." Det skriver Ulf Hjertberg, Gunnar Jacobson och Börje Ericsson, grundare till Regtech Solutions.

Publicerad 2019-11-12

Fokus i arbetet med kontroll av penningtvätt har legat på Finansinspektionens tillsyn av bankerna och under de senaste åren har ett antal uppmärksammade avslöjats. Ett par av storbankerna har tilldömts sanktionsavgifter och utredningar pågår kring påstådda händelser.  

Samtidigt är tillsynen av bankerna bara en del av det pussel som måste läggas för att få en komplett bild hur pengar från kriminell verksamhet tvättas och hur finansiering av terrorism går till. Ett stort antal branscher har samma krav på sig som bankerna. Revisorer, redovisningskonsulter, advokater och fastighetsmäklare är branscher som är extra utsatta när det handlar om penningtvätt och de har en central roll både när det handlar om att underlätta och förhindra penningtvätt.

Sedan förra året finns det en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Polisen samordnar och sexton myndigheter deltar, bland annat Länsstyrelsen, Finansinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen Revisorsnämnden och Säkerhetspolisen.

Gemensamt för alla myndigheter är att de ska genomföra inspektioner och utdöma viten och sanktionsavgifter om de upptäcker brister eller olagligheter. Men hur ser det ut i verkligheten? Medan bankerna hängs ut på löpsedlarna och drabbas av sanktioner så är de flesta andra branscher förskonade från uppmärksamhet. 

Så är alla bolag som står under penningtvättslagen verkligen förberedda och vilket fokus har myndigheterna? Av allt att döma kommer alla deltagande myndigheter trappa upp sitt arbete mot penningtvätt ytterligare under de närmaste åren och därför är det viktigt att en verksamhetsutövare ser över sina rutiner och processer. 

De kriminella hittar alltid nya vägar och därför måste en verklig förändring ske. Det är fortfarande för enkelt att gömma tveksamma transaktioner och affärsuppgörelser så länge inte alla inblandade aktörer har fullt fokus på sitt arbete mot penningtvätt och på riktigt har ett riskbaserat arbetssätt.  Och hjälper inte moroten det innebär att skydda sitt bolag mot kriminalitet och skada på varumärket måste myndigheterna ta till piskan och genomföra en bredare tillsyn och utdöma kännbara viten på samma vis som man gör mot bankerna.  

Ulf Hjertberg
IT-chef, Regtech Solutions
Börje Ericsson
Försäljningschef, Regtech Solutions

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartike

Platsannonser