Långa betalningstider för fakturor och snäva kreditbedömningar hos de traditionella bankerna gör att så många som vart tredje bolag hindras i sin tillväxt och utveckling. Det innebär att vi går miste om tiotusentals arbetstillfällen, skriver Nils Wiberg,
Långa betalningstider för fakturor och snäva kreditbedömningar hos de traditionella bankerna gör att så många som vart tredje bolag hindras i sin tillväxt och utveckling. Det innebär att vi går miste om tiotusentals arbetstillfällen, skriver Nils Wiberg, vd Prioritet Finans.
Debatt

Lagförslaget om betalningstider riskerar leda till problem

Landets småföretagare tvingas idag att agera bank åt storbolagen på grund av orimligt långa betalningstider. Det drabbar inte bara företagarna utan berör också tusentals arbetstillfällen, skriver idag Prioritet Finans vd Nils Wiberg på Realtids debattsida.

Publicerad 2019-05-27

Efter att ha utrett frågan om de allt längre betalningstiderna i svenskt näringsliv sedan 2013 förväntas ett nytt lagförslag komma under året. Från det ursprungliga förslaget om ett lagstadgat krav om max 30 dagars betalningstid, återstår nu en ”tummetott” i form av en skyldighet för företag med mer än 250 anställda att offentligt redovisa sina betalningstider.

Bakgrunden till utredningen är att betalningstiderna i Sverige ökar medan de minskar i övriga Europa. Svenska storföretag kräver idag inte sällan betalningstider på innevarande månad plus 90 dagar. Ibland upp till 120 dagar eller till och med mer.  I annat fall ingår man inte avtal med sina små och medelstora leverantörer och underentreprenörer.

Det innebär att många av Sveriges småföretagare tvingas agera bank åt de större bolagen vilket i sin tur innebär en ansträngd likviditet och därmed begränsade möjligheter att växa och utveckla verksamheten.

Aktuella undersökningar visar att långa betalningstider för fakturor och snäva kreditbedömningar hos de traditionella bankerna gör att så många som vart tredje bolag hindras i sin tillväxt och utveckling eller till och med riskerar att få lägga ner verksamheten. Det innebär att vi går miste om tiotusentals arbetstillfällen.

På samma sätt visar undersökningar ett positivt samband mellan likviditet, omsättning och lönsamhet. Varje procentuell ökning av likviditeten i ett företag motsvaras av en ökning av antalet anställda med tre procent. Särskilt tydligt är det sambandet när det gäller små och medelstora företag.

Sveriges ekonomi vilar tungt på landets alla mindre företag som genererar miljontals arbetstillfällen över hela Sverige. Men utan likviditet riskerar den ekonomiska motorn att stanna. Det innebär att arbetstillfällen och framtida skatteintäkter går förlorade för samhället.

Verkligheten för landets många småföretagare är att de varje månad måste betala ut löner till sina anställda och skatter och avgifter till staten. Går man in och läser på Skatteverkets hemsida står det klart och tydligt att brist på pengar inte är ett giltigt skäl för att få anstånd med betalning av dessa månatliga inbetalningar. Det innebär att landets alla småföretagare måste binda upp onödigt mycket kapital, eller ta lån, för att kunna sköta sina lagstadgade betalningar.

Därför är det rimligt att även införa ett lagstadgat krav på att maximera betalningstiderna till 30 dagar. Om staten kräver in skatter och avgifter varje månad så bör småföretagen ges möjlighet att få betalt för sitt arbete med samma villkor, det vill säga på 30 dagar.

I värsta fall riskerar ”tummetotten” att bli ”ingenting” när det gäller att öka likviditeten hos landets alla småföretag. Det enda riktiga är att gå tillbaka till det ursprungliga förslaget och lagstifta om max 30 dagars betalningstid.  Då ger vi möjlighet för små och medelstora företag att växa och utvecklas. Då växer och utvecklas även Sverige.

Nils Wiberg, vd Prioritet Finans

Platsannonser

Logga in