Debatt

Kompetensbristen är inte ett problem för techsektorn – det är ett samhällsproblem

Kampen om arbetskraften är global och vi måste både behålla och locka till oss den nödvändiga kompetensen. Idag lyckas vi inte med detta och det är ett hot mot välfärden. Det skriver Johan Thyblad, vd för Solita.

Uppdaterad 2021-05-09
Publicerad 2021-04-29

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

Förmågan att digitalisera och automatisera sin verksamhet är avgörande för i princip alla företag idag, och utvecklingen har påskyndats av pandemin. Att företagen har tillgång till den kompetens de behöver är förstås helt avgörande för att samhällsviktiga funktioner ska fungera och för att vi ska kunna driva innovation i den takt vi rent tekniskt har möjlighet till.

Men vi lyckas inte med det idag, ”vi” som i både enskilda företag och Sverige i stort. Kompetensbristen är ett faktum, och problemet blir allt större. Siffrorna är tydliga, 37 procent av de privata tjänsteföretagen uppger att brist på personal är det främsta hindret för att man ska kunna öka sin produktion, och när det gäller datakonsulter och programmerare är det hela 86 procent av företagen som säger att man har brist på personal, enligt Almega.

Många företag vittnar om hur svårigheterna att hitta rätt medarbetare har lett till att man faktiskt tvingats tacka nej till order eller uppdrag, att man dragit ner på produktionstakten och att man förhindrats i en planerad expansion, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv från i höstas. Det är en oroande utveckling. 

I techsektorn har kompetensbristen varit vårt största problem i närmare tio år – i IT- och Telekomföretagens fjärde kartläggning av kompetensbristen inom den digitala sektorn är siffrorna från december 2020 nästan desamma som i 2012, 2015 och 2017 års undersökningar. Vi har fortfarande ett förväntat underskott på ca 70 000 personer att se fram emot år 2024. Trots att vi har vetat i snart tio år att det saknas kompetens i techbranschen så händer ingenting.

Trots upprepade rop på hjälp från olika håll i branschen under de senaste åren så händer inte tillräckligt. Vi måste öka insikten hos flera aktörer, inte minst inom politiken och skolväsendet, men vi som företrädare för det privata näringslivet har också ett stort ansvar. En viktig del för att komma tillrätta med problemet är att utveckla de medarbetare vi redan har, samt göra det lättare att byta riktning i karriären. Vi måste satsa mer på reskilling och upskilling, och vi måste göra verklighet av begreppet livslångt lärande. 

Att göra det möjligt för arbetsgivare att göra skatteavdrag för investeringar i kompetensutveckling har föreslagits tidigare, och det är ett bra och konkret förslag som skulle underlätta för många. För att säkerställa vår innovationskraft framöver är det upp till oss som företagare att lösa vår egen kompetensbrist. Ett sätt är att satsa på att kompetensutveckla de medarbetare vi redan har.

Johan Thyblad
Vd, Solita
 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in