Marcus Fridell
Debatt

"Investmentbolag – ett smart alternativ till aktiefonder"

Under flera år har det pågått en diskussion kring aktivt- kontra passivt förvaltade aktiefonder. På frågan om huruvida jag föredrar aktiv eller passiv förvaltning brukar jag ge det lite aviga svaret; ”nej”. Svaret är dock lika rationellt som avigt. Det finns nämligen ett tredje alternativ som i mina ögon framstår som överlägsen de båda omdebatterade sparformerna. Det skriver Marcus Fridell.

Uppdaterad 2019-04-29
Publicerad 2019-04-29

Investmentbolag påminner i mångt och mycket om en aktiefond på så sätt att de likt fonder utgörs av en diversifierad aktieportfölj. Dock har investmentbolagen betydligt bättre förutsättningar att kunna generera en god avkastning till privatpersoner som söker ett enkelt men smart långsiktigt sparande på aktiemarknaden.

Att vara fondförvaltare inom aktiv förvaltning måste vara en tuff utmaning. En aktiefond med en förvaltningskostnad på till exempel 1,5 procent måste överavkasta sitt jämförelseindex med lika mycket varje år för att ens spela oavgjort.

Det finns förstås ett gäng fondförvaltare som lyckas med konststycket att år efter år slå sina jämförelseindex. Det är imponerande, även om antalet fonder i denna kategori är mer lätträknade än de som inte lyckas. Som grupp tenderar aktivt förvaltade fonder nämligen att underprestera mot index.

Fondavgifterna är bara en av faktorerna som talar till investmentbolagens fördel kontra fonder. Ett andra argument är att investmentbolagen i regel kan handlas till substansrabatt. Rabatten ger investeraren exponering mot ett större antal aktier än om man hade köpt de underliggande aktierna var för sig.

Därtill innebär ett sparande i investmentbolag att man tar rygg på några av Sveriges mest framgångsrika investerare och kan på ett enkelt sätt investera sina egna pengar i samma portfölj som exempelvis Fredrik Lundberg eller Gustaf Douglas.

Jämfört med aktivt förvaltade aktiefonder representerar investmentbolagen också en ytterligare dimension av aktiv förvaltning. Medan fondbolagens begrepp ”aktiv förvaltning” handlar om att avvika från index och möjligen att sitta i bolagens valberedningar, handlar investmentbolagens aktivitet i större grad om att genom styrelsearbete vara med och driva utvecklingen i sina portföljbolag.

Hur har det då fungerat i praktiken? I kandidatuppsatsen Investmentbolag som sparform – en jämförelse med aktivt och passivt förvaltade aktiefonder av Emil Ahlin och Fredrik Ahnve vid Uppsala Universitet jämförs den historiska avkastningen för investmentbolag kontra aktiefonder under tidsperioden 2001-2016.

De aktivt förvaltade aktiefonderna gav under 15-årsperioden en totalavkastning på 166 procent. Passivt förvaltade aktiefonder, approximerade med jämförelseindexet SIXPRX, genererade en något högre totalavkastning på 228 procent. Båda fondtyperna blev dock utklassade av gruppen investmentbolag, som under samma tidsperiod genererade en totalavkastning på imponerande 642 procent.

Aktiefonderna fick sitt stora genomslag i Sverige på 1980-talet och har starkt bidragit till att en större del av svenska folket har introducerats till aktiemarknaden och har fått ta del av den fantastiska börsresa som pågått de senaste decennierna.

Allt fler sparare verkar få upp ögonen för investmentbolag som ett alternativ till fonder. Antalet aktieägare i investmentbolagen ökar stadigt och när Nordnet listade de mest köpta aktierna bland sina kunder under 2018 utgjordes topp tre uteslutande av just investmentbolag.

Med alltmer belästa sparkonsumenter och ett tilltagande intresse för investmentbolag som ett både enkelt och smart alternativ till aktiefonder finns det nog anledning för många banker och fondbolag att fundera över sitt eget produktutbuds framtid.

Spiltan lanserade redan 2011 en fond som till en låg avgift investerar i en korg av investmentbolag.  Det är en kreativ lösning för att sparare på ett ännu enklare sätt ska kunna anamma en attraktiv sparform.

Frågan är om fondbranschen i stort kommer att vässa sina erbjudanden genom smartare produkter, lägre avgifter, en kombination av de båda eller inte alls. Branschen borde nog dock ta trenden på allvar. För visst finns en risk att bankernas fondaffär på sikt går samma framtid till mötes som aktieaffären, som i hög utsträckning flyttat från storbankerna till nischade aktörer?

Jag följer utvecklingen med intresse och tillsvidare vet jag bestämt vilken typ av aktieexponering jag skulle råda min mor eller en god vän till. Det är inte aktivt förvaltade fonder och det är inte passivt förvaltade fonder.

Marcus Fridell
Civilekonom med en bakgrund som aktiemäklare och aktieanalytiker på Nordea och författare till boken Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag. Idag arbetar han med egna investeringar och som konsult, föreläsare och frilansskribent inom aktier och investeringar.

Platsannonser