Debatt

Förväntningar finns på alla bolag – och de går faktiskt att mäta

Bolagen bör ges rimliga förutsättningar att leva upp till MAR-kraven, antingen genom förtydligat regelverk eller genom nya tekniska lösningar. Det skriver Mona Norman, vd för Pinpoint.

Uppdaterad 2021-05-09
Publicerad 2021-04-30

 

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

De omvända vinstvarningarna bland noterade bolag haglar tätt just nu. För ett år sedan var det precis tvärtom. Regelverket kräver att bolagen ibland varnar när utvecklingen är starkare eller svagare än ”förväntat”, men det är svårt att avgöra vilka förväntningar som egentligen avses och reglerna är uppenbarligen svårtolkade.
 
Förra veckan drog rapportperioden igång på allvar och över 100 bolag publicerade delårsrapporter. Ett antal bolag har redan i förväg meddelat att utfallet i delårsrapporterna överstiger förväntningarna. Som Dagens Industri konstaterade i en artikel att slutsatsen om marknadsförväntningar ofta baseras på estimat från ett fåtal analytiker, vilket knappast kan anses utgöra konsensus för hela aktiemarknaden. 
 
Företrädare för bland annat Bilia som intervjuas i artikeln beklagar att bolaget inte följs av fler eller har mer data att gå på och Kristina Franzén, finanschef på Bilia, konstaterar att hon har svårt att se något annat än dessa få individers estimat som bolaget kan använda sig av för att mäta marknadens förväntan. “Jag är bekymrad över att analytikerna generellt blir allt färre eftersom det är dessa som ger en bild hur det ser ut till dem som önskar guidning”, säger hon.
 
Varför är det här viktigt? År 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning MAR i kraft, ett omfattande regelverk som tvingar alla marknadsnoterade bolag, oavsett storlek, att strama upp sin informationsgivning. Bolag som bryter mot MAR riskerar höga sanktionsavgifter från marknadsplatsen eller Finansinspektionen.
 
Ett av kraven gäller just vinstvarningar. I Nasdaq Stockholms vägledning till regelverket står det att bolagen bör vinstvarna (positivt eller negativt) om utfallet i kommande rapport väsentligt skiljer sig från bolagets tidigare informationsgivning ”och vad som rimligen kan härledas från sådan information”, alltså hur den tolkats. Problemet är att en ytterst liten del av alla drygt 900 bolag noterade i Sverige ger någon konkret vägledning eller prognos framåt i sina rapporter. Istället blir det analytikerkåren som sätter förväntningarna och riktlinjerna säger att analytikerestimat ”bör beaktas av bolaget som indikationer på hur dess informationsgivning har uppfattats”.
 
Bolagen kan alltså vara skyldiga att vinstvarna om utfallet avviker från vad analytikerna gett uttryck för, trots att det för majoriteten av de noterade bolagen rör om några få eller ibland en enda individs åsikter som naturligtvis inte speglar hela den stora aktiemarknadens samlade förväntningar.
 
Många bolag följs inte av en enda analytiker och är likt Bilia ovilliga att betala för en så kallad uppdragsanalys där en firma tar betalt för att skriva en objektiv analys av bolaget. Även om fenomenet uppdragsanalys växt snabbt på senare år så innebär det en enskild analytikers bedömning, vilket knappast kan knappast ses som en samlad förväntansbild. Det innebär att bolagen tvingas göra sin egen tolkning eller bedömning av vad marknaden förväntar sig när kvartalet närmar sig sitt slut – en svår bedömning och en orimlig börda att lägga på bolagen.

Säkerligen har EU:s lagstiftare och börserna funderat på om, och hur, reglerna kan tydliggöras för att underlätta för bolagen i framtiden. Ett alternativ är om regelverken tvingade bolagen att lämna en prognos eller vägledning i varje delårsrapport. Det skulle öka transparensen mot investerarna betydligt, vilket ju också MAR-lagstiftningen syftar till. Tveklöst sitter de allra flesta bolagen på sådan information att det skulle vara möjligt.

I USA är det exempelvis vanligt att bolagen ger detaljerade prognoser och resultatintervall inför kommande rapporter. Ett annat alternativ eller komplement är att reglerna tydliggör vad som avses med marknadens förväntningar. Självklart finns det förväntningar i marknaden för alla bolag, oavsett storlek och om de har analysbevakning eller inte. Problemet, fram till nu, är att det inte har varit möjligt att samla ihop förväntningarna och sammanställa dem på ett strukturerat sätt.

Det finns dock nya verktyg för att komma tillrätta med det här. Plattformen Estimize är sedan länge etablerad i USA och gör sammanställningar för noterade bolag med hjälp av crowdsourcing från vem som helst som vill bidra. Faktum är att Estimize håller en högre precision än Wall Street-analytikerna i 70 procent av fallen.

Plattformen bygger på teorin wisdom of the crowd som syftar till att många personer, oavsett profession och kunskapsnivå, tillsammans blir mer pricksäkra än ett fåtal experter - analytiker i detta fall. Via plattformen kan alla aktieintresserade öppet och enkelt bidra med sina estimat för enskilda bolag och får i utbyte ta del av alla andras estimat, vilket kan vara ett värdefullt underlag för ett investeringsbeslut.

Sedan ifjol finns ett liknande alternativ för noterade bolag på den svenska marknaden i form av Pinpoint Estimates. Likt sin amerikanska förlaga har även tjänsten genererat snittestimat som varit mer pricksäkra än de professionella analytikernas under fyra kvartal i rad.

Att analytikerna ligger längre ifrån utfallet än den breda massan kan leda till att bolag som bara ser till analytikersnitt vinstvarnar i onödan, särskilt då många vinstvarningar sker av rädsla för regelverken under devisen better safe than sorry.

Med den här typen av verktyg kan bolag som Bilia alltså mäta en mycket bredare förväntansbild i realtid och veta när och hur förväntningarna förändras utifrån bolagens marknadskommunikation vilket avsevärt underlättar bedömningen av när det krävas en vinstvarning.

Bolagen bör ges rimliga förutsättningar att leva upp till MAR-kraven, antingen genom förtydligat regelverk eller genom nya tekniska lösningar - allra helst i kombination. 

Mona Norman
Vd Pinpoint
 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in