Debatt

"Förhastat beslut om anonyma vittnen"

"Anonyma vittnen är en förhastad åtgärd som riktar sig mot symptomen och inte orsakerna till en rättsstat i förfall." Det skriver Edvard Eiken, ordförande för studentföreningen Högerjuristerna.

Publicerad 2019-11-21

Inom borgerligheten, liksom samhället i stort, har det länge pågått en debatt om åtgärder för att stärka skyddet av vittnen. Under moderaternas partistämma i Örebro 2017 lyftes förslaget om anonyma vittnen, men efter internt motstånd från bland annat ungdomsförbundet, nåddes en kompromiss att istället verka för en utredning om vittnesskyddsfrågor.

I år har dock partistyrelsen sökt och säkerställt förtroende att driva frågan om anonyma vittnen. Likaså har Kristdemokraterna befäst sin tidigare positiva inställning till förslaget under rikstinget. Vid ett regeringsskifte lär förslaget alltså bli verklighet. Det är en beklaglig utveckling, som inte bara hotar rättssäkerheten utan också rimmar illa med borgerliga grundvärderingar.

Skyddet för vittnen är idag undermåligt. Dubbelmorden i Hallonbergen, eller det uppmärksammade mordet på ett vittne i Malmö och rader av andra fall som inte når förstasidorna, är helt oacceptabla i ett samhälle som kräver att medborgare lämnar öppna vittnesmål.

Bara i år har närmare 500 förhandlingar i tingsrätten behövt ställas in på grund av vittnesfrånvaro, enligt uppgifter från Domstolsverket. Det är omöjligt att utläsa hur stor andel av frånvaron som motiverats av hotbilden mot vittnen, men aktörer med insyn menar att problemet är omfattande.

Jag delar problembilden och uppfattningen att åtgärder måste till. Att implementera ett system, om än begränsat, för anonyma vittnen är dock fel väg att gå.
Dels finns den uppenbara problematiken med rättssäkerheten. Både verksamma advokater och rättsvetare har på ett föredömligt sätt beskrivit hur den tilltalades möjligheter att ifrågasätta och kontrollera uppgifter begränsas, om denne inte vet vem uppgiftslämnaren är. Likaså blir det problematiskt att korrekt värdera anonyma vittnesuppgifter, då de generellt inte ensamt får ligga till grund för en fällande dom.

Vidare framstår inte åtgärden som ett effektivt verktyg mot den organiserade brottsligheten. Om kriminella element redan idag har kapacitet att genom våld eller hot mot vittnen påverka utgången av mål, finns ingenting som hindrar dem från att utöva samma inflytande mot nämndemän, domare, åklagare eller polisen. Alla omfattas av det existerande personsäkerhetsprogrammet.

Till skillnad från Advokatsamfundet ser jag inte lösningen på hotbilden mot vittnen i att spendera mer pengar på målsägarbiträden. Innan man går fram med förslaget om anonyma vittnen, bör andra åtgärder prövas. Ett utökat vittnesskydd, ett högre förtroende till uppgifter intagna i ett tidigt utredningsskede med tekniska hjälpmedel eller kanske till och med möjligheten för uppgiftslämnare att vara anonyma under förundersökningen är bara några exempel.

Det är svårt för utomstående att uppskatta omfattningen, eller hur mycket resurser polisen har till sitt förfogande, ifråga om det särskilda personsäkerhetsprogrammet. Det finns däremot tillgängliga uppgifter på antalet personer med fingerade personuppgifter, vilket rörde sig om 20-30 personer fram till 2016. Det kan jämföras med Italien, där det vid 2000-talets början fanns över 5 000 individer i statliga eller regionala vittnesskyddsprogram med skyddad identitet. 

Man ska ha respekt och förståelse för ambitionerna bakom anonyma vittnen. Den brottsutveckling som pågår hotar grunderna för det goda samhället. Men det är en åtgärd med allvarliga invändningar. Innan vi går dithän måste andra alternativ prövas och vara uttömda. Anonyma vittnen är en förhastad åtgärd som riktar sig mot symptomen och inte orsakerna till en rättsstat i förfall. Och det till ett högt pris för rättssamhället. 

Edvard Eiken
Ordförande, Högerjuristerna

Högerjuristerna är en politisk studentförening vid Stockholms universitet och anslutet till Fria Moderata Studentförbundet. Föreningen samlar juridikstuderande med allmänborgerlig, liberal och konservativ värdegrund. 

 

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Platsannonser