Magnus Jahnke på kapitalförvaltaren Jupiter Asset Management skriver om fem makrotrender som investerare bör ha i åtanke under året som kommer.
Debatt

Fem viktiga frågor för investerare under 2018

Åtstramningar från centralbanker, fortsatt intresse för tillväxtekonomier, investeringsmöjligheter till följd av digitaliseringen, belåningen i Kina och dieselns död är fem globala frågor för investeraren att hålla koll på under 2018, enligt experter hos kapitalförvaltaren Jupiter Asset Management.

Uppdaterad 2018-05-31
Publicerad 2018-01-09

Centralbankerna stramar åt

Enligt Jupiters Ariel Bezalel, Head of Strategy och Fixed Income, så innebar 2017 den första betydande globala ekonomiska återhämtningen sedan finanskrisen. Även om de ekonomiska utsikterna för USA är blandade så menar Federal Reserve att den amerikanska ekonomin är tillräckligt stark för att man ska kunna vidta åtgärder för att minska sin uppblåsta balansräkning och rulla tillbaka flera års policy med monetär stimulans. Den generella bedömningen har varit att man sannolikt planerar att hålla fast vid en långsam räntehöjning för att markera sin övertygelse om att inflationen är på väg tillbaka efter flera års frånvaro. 

Det senaste decenniet har centralbanker världen över stödköpt värdepapper för den enorma summan 15 biljoner dollar. Centralbanksstimulanserna är enligt Jupiters uppfattning den faktor som har haft absolut mest inflytande över tillgångsmarknaderna sedan finanskrisen. Men den löst hållna penningpolitiken gav under 2017 upphov till varningssignaler om tillgångsbubblor på bland annat obligationsmarknaderna 

Om, eller när, Federal Reserve och andra centralbanker runt om i världen på allvar börjar röra sig bort från stimulanspolicyn så kan vi förvänta oss ett volatilt år för investerare.

Tillväxtmarknader fortsatt spännande 

Tillväxtmarknadsekonomierna gagnades positivt av den totala globala återhämtningen under 2017 och Jupiters team för obligationer på tillväxtmarknader förväntar sig att den starka tillväxten under förbättrade makroekonomiska förhållanden fortsätter även under 2018. 

Men vid sidan av den makroekonomiska bakgrunden menar man också att det finns risker att övervaka och ta hänsyn till. Flera tillväxtländer är i färd med strukturreformer och 2018 är ett tungt valår – särskilt i Latinamerika där såväl Brasilien, Colombia, Paraguay och Venezuela går till vallokalerna. 
 
Sammanfattningsvis förväntas dock en stillsam åtstramning nästa år och vi tror att tillväxtekonomierna fortsätter att dra nytta av en gynnsam makroekonomisk miljö och attraktiva relativa värderingar.

Digitaliseringen skapar ännu fler investeringsmöjligheter 

Digitaliseringen inom olika branscher världen över fortsätter leda till nya möjligheter för investerare under 2018. 

Med digitaliseringen följer omvälvning och nya krav på sektorer och branscher. Ett exempel är finansbranschen, vars stora aktörer ser ökande konkurrens från fintech-bolag som tar allt större andelar av tjänster som tidigare enbart kunde tillhandahållas av bankerna. 

Vår expert Alexander Darwall, Head of Strategy, European Growth, framhåller särskilt att det inom retailsektorn pågår en reträtt från tidigare positioner och att ”internet of things” skapar stora förväntningar på nya tjänster och produkter inom många sektorer. Även cybersäkerhet är värt att nämna inför det nya året, liksom vårdsektorn där både teknik och nya regleringar får ett ökat inflytande på förändringstakten. 

Kina hålls tillbaka av sin skuldsättning

Kinas potential för investerare under 2018 är inte självklar.

Landet har varit en positiv överraskning bland investerare under 2017, där aktieindexet MSCI China gick upp hela +44,5 procent. Även om Kina fortfarande är en intressant marknad som erbjuder ett antal starka strukturella tillväxtmöjligheter som gynnar aktiemarknaden, så har samtidigt företagsskulden i landet fortsatt att växa snabbt.  

Skuldsättningen riskerar leda till motvind för tillväxten under nästa år - även om det är svårt att avgöra exakt när skuldsättningen växer till en avgörande och uppdagad faktor i Kina. Den sammantagna bedömningen från flera av Jupiters experter blir ändå att många andra tillväxtmarknader kommer prestera relativt bättre än Kina under 2018. 

Dieseldöden är här

Avslutningsvis kommer den växande hållbarhetstrenden på finansmarknaden att hålla i sig. 

Jupiters Abbie Llewellyn-Waters, fondförvaltare i Jupiters miljö- och hållbarhetsteam framhåller att över 50 procent av världens befolkning boendes i städer och en förväntad ökning till 70 procent före 2050, så står städerna står inför ett antal utmaningar när det gäller miljön och flera av dessa utmaningar är skadliga för människors hälsa. Den största och farligaste är luftföroreningar. 

Luftföroreningar ligger därför högt upp på dagordningen hos världens beslutsfattare och dieseln är i fokus. Volkswagens så kallade ”Dieselgate”-skandal och uppdagandet om hur många bilar som bryter mot europeiska utsläppsstandarder var startskottet för utvecklingen och nyförsäljningen av dieseldrivna personbilar sjönk från 54 procent till 42 procent i EU från början av 2016 till slutet av juni 2017. I flera europeiska storstäder, däribland Stockholm och Köpenhamn, diskuteras olika typer av förbud mot bilar som körs på diesel. 

För investerare innebär detta möjligheter i ny teknik som till exempel elektriska bilar, laddningsstationer och olika lösningar för energieffektivitet, som vi förväntar oss kommer att öka under 2018.

Magnus Jahnke 
Sales Director Nordics
Jupiter Asset Management

Platsannonser