M&A

Därför köper bredbandsjätten sin främsta konkurrent

Bredband2 köper konkurrenten A3, men det kunde lika gärna ha blivit tvärtom.

Uppdaterad 2020-09-14
Publicerad 2020-09-14

Bredbandsaktören A3 är större än Bredband2, men trots det är det Bredband2 som nu har lagt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i A3. Valet är dock inte helt självklart. Diskussionerna mellan bolagens företrädare inkluderade även det omvända.

– Vi diskuterade även att göra tvärtom, alltså att A3 skulle köpa Bredband2, men någon måste ju lägga själva budet och då blev det så här, säger Paul Moonga, vd för A3 och en av arkitekterna bakom affären, till Realtid.

– Längre tillbaka i historien när vi hade diskussioner om allt från samarbetsform till samgående så pratade vi också löst om vem som skulle köpa vem, men när det hela blev mer konkret så blev det också helt klart att det är vi som köper A3 och inte tvärtom, säger Daniel Krook, vd för Bredband2.

Att affären nu blir av är båda aktörerna glada för.

– Det finns stora synergier och skalbarhet i den här affären. Kort sagt så är det här affärslogiskt och bra för alla inblandade, säger Paul Moonga.

Bredband2 och A3 har konkurrerat hårt mot varandra, inte minst genom att försöka fånga kunder i de öppna stadsnäten. För kunderna minskar således konkurrensen på bredbandsmarknaden, men båda aktörerna lyfter fram fördelarna med ett gemensamt bolag.

– Vi får en större plattform för att utveckla innehåll, kundtjänst och så vidare, samtidigt som vi får en bättre utgångspunkt i förhandlingar – oavsett om det handlar om Viaplay, Disney eller någon annan, säger Paul Moonga.

Daniel Krook, vd för Bredband2, betonar samtidigt att bolagen inte ännu har stakat ut den framtida färdvägen.

– Vi har inte ännu bestämt hur vi gör med våra respektive varumärken, men konsumentmarknaden är alltid prisutsatt och man behöver inte vara orolig för att prisbilden för kunderna ska bli sämre framöver. Genom affären får vi ett bredare produkt- och tjänsteutbud och jag hoppas att det kommer att bli ännu bättre för kunderna, säger Daniel Krook till Realtid.

En del av A3 som dock inte ingår i köpet är intressebolaget Bright Energy AB och A3 planerar nu för en extra bolagsstämma där beslut tas om att dela ut A3:s aktier i Bright Energy i ett för ändamålet nybildat aktiebolag.

Bright Energy startade som ett elbolag och erbjuder automatiserad kontroll och styrning av elanvändningen. Med hjälp av chattrobotar påminns kunderna att ladda elbilen och köra diskmaskinen vid tillfällen med lågt elpris.

– A3 har bakåt i tiden haft en del investeringar som inte är kopplade till kärnverksamheten, men allteftersom har vi avvecklat dem. Bright Energy är den sista verksamheten och vi har länge haft tanken på att dela ut innehavet, men så kom corona emellan och vi pausade då planerna. Nu sker snart utdelningen och därigenom blir A3 en helt rent tele- och it-operatör, säger Paul Moonga.

Han får medhåll av Daniel Krook, som blir vd och koncernchef för det sammanslagna bolaget.

– Vi vill fokusera på kärnverksamheten och vi ser inte att Bright Energy tillhör den, säger Daniel Krook.

De två största aktieägarna i det sammanslagna bolaget är Anders Lövgren (inklusive bolag) med drygt 13 procent och Mark Hauschildt (inklusive bolag) med knappt 13 procent. Därefter följer Odin Small Cap och Alcur Select med vardera ungefär 5 procent av ägandet.

Bolagen har tillsammans sammanlagt 450 000 fiberkunder och en omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor. Bredband2 erbjuder varje aktieägare i A3 för varje överlåten aktie i A3 ett kombinerat vederlag av åtta nya aktier i Bredband2 och 6 kronor kontant, motsvarande ett värde om cirka 18,92 kronor per A-aktie i A3. Budvärdet blir därmed totalt cirka 621 miljoner kronor.

Kontantvederlaget kommer att finansieras genom en kombination av Bredband2:s egna medel och lånefaciliteter från SEB. 

Bredband2 har i samband med genomförandet av erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Erik Penser Bank som emissionsinstitut.

Platsannonser