Bank

Danske: Nischbankerna vassare än storbankerna

Danske Bank Markets börjar nu bevaka och följa flera svenska nischbanker.

Publicerad 2017-06-13

"Vi tror att svenska nischlångivare (som framförallt fokuserar på icke säkerställda konsumentkrediter) kommer att fortsätta växa snabbare än traditionella banker under 2017-2019, under hög lönsamhet", skriver banken i en färsk analys.

DBM anser att detta inte speglas i nuvarande värderingar av nischbankerna.

Danske Bank rekommenderar köp av aktier i Nordax och TF Bank, behåll för Resurs och sälj för Collector.

"Nordax är vårt toppval, med lägre osäkerhet kring estimaten än de andra bankerna", skriver banken i analysen, enligt Nyhetsbyrån Direkt. Enligt DBM:s analytiker förväntas nischbankernas kreditkvalitet vara fortsatt god.

"Tillgångskvaliteten torde förbli hög under vår prognosperiod med anledning av stödjande makroekonomiska utsikter", skriver Danske Bank som anser att detta talar för fortsatt hög lönsamhet.

Avkastningen på bokfört eget kapital blir enligt analysen över 20 procent för nischbanksektorn, vilket överstiger de traditionella svenska bankernas avkastning på eget kapital som uppgår till 12-13 procent.

"När det gäller tillgångskvaliteten ser vi Nordax som den mest riskaversiva långivaren av de fyra, med stöd av starka historiska prestationer under finanskrisen. Vi bedömer även att Nordax, tillsammans med Resurs, är bäst positionerade för att upprätthålla marginaler i en miljö med högre räntor", konstaterar analysen.

Banken tror att nischlångivarna kommer att fortsätta att ta marknadsandelar från storbankerna eftersom storbankerna inte fokuserar på icke säkerställda konsumentkrediter i samma utsträckning som nischbankerna gör.

Platsannonser

Logga in