Danske Bank
Foto: Danske Bank
Bank

Danske Bank: Nya enheten kvarstår så länge det är nödvändigt

Det är oklart hur mycket pengar tusentals fel i kundhantering kostat Danske Bank eller bankens kunder. Arbete i den nyinrättade enheten förtsätter så länger det behövs, säger Danske Bank till Realtid.

Publicerad 2020-10-23

Som Realtid skrivit har Danske Bank skapat en ny enhet för att åtgärda tusentals gamla och nya fel i kundhantering, där banken bland annat felaktigt krävt in pengar från kunder eller gett dem bristfällig information. Kunderna ska nu kompenseras men hur stora belopp felhanteringen handlar om är oklart då hanteringen av ärendena befinner sig i olika faser, säger Anna Sundblad, presschef för Danske Bank i Sverige, till Realtid.

– Det vi kan säga är att den nya enheten har bildats eftersom vi är väldigt angelägna om att på ett så snabbt sätt som möjligt rätta till eventuella misstag som vi kan ha orsakat, samt att kompensera våra kunder för eventuella förluster de kan ha haft på grund av detta, säger Anna Sundblad.

– De olika ärendena befinner sig just nu i olika faser. I vissa fall utreds fortfarande grundorsaker och vilka effekter det kan få, medan vi har kommit längre i andra ärenden där kompensation till kund har kunnat påbörjas. Vår avsikt är att kommunicera direkt till berörda kunder så fort som möjligt och vi fortsätter givetvis att hålla relevanta myndigheter andra intressenter informerade fortlöpande. Med anledning av att dessa ärenden befinner sig i olika faser kan vi inte kommentera kostnader och/eller ersättningsnivåer. 

Peter Rostrup-Nielsen har utsetts till chef för den nya enheten, som kommer att arbeta med äreneden så länge det behövs.

– Den nya enheten kommer att kvarstå så länge som vi anser det är nödvändigt, säger Anna Sundblad.

Platsannonser

Logga in