Chef? Då kan du bete dig som ett svin

Taggar i artikeln

Chef EY
chefchef
Svenska bolag saknar grundläggande funktioner för att säkra etisk standard, slår EY fast. (Foto: Unsplash)
Publicerad
Uppdaterad

Många svenska bolag har sällan etik på agendan. Det kan förklara varför chefer och högpresterande kommer undan så lätt.

Cia Erander

43 procent av anställda i Sverige har utsatts för påtryckningar om att inte rapportera oegentligheter.

Detta tyder på bristande öppenhet och ansvarstagande bland många organisationer.

Siffrorna kommer från konsultjätten EY:s senaste rapport om integriteten på arbetsplatserna.

Annons

Särskilt lätt att komma undan med oetiskt beteende har en viss grupp visat sig ha.

Inga repressalier

Enligt en fjärdedel av de svenska respondenterna tolereras sådant när de inblandande är chefer eller högproduktiva.

Chefer drabbas också sällan ekonomiskt när man bryter mot ett företags etiska regler.

Annons

Inget avdrag på lönen och ingen utebliven bonus, med andra ord.

”Det är avgörande att ledare på alla nivåer främjar en kultur av integritet genom att agera etiskt och vara förebilder för sina anställda och andra intressenter”, säger Joel Altschul, ansvarig för Forensic & Integrity Services hos EY i Sverige, i ett pressmeddelande.

Ovanligt i Sverige

Internationellt sett anser 49 procent av de medverkande i EY:s rapport att standarden för integritet har förbättrats de senaste två åren.

Annons

I Sverige är det bara 37 procent som kan skriva under på det.

Orsaken kan nog härledas till att svenska bolagsledningar inte har för vana att kommunicera ut till sina organisationer vikten av etiskt beteende.

Det som inte syns finns inte, som det brukar heta.

Läs mer:

Peab-chef i fängelse för miljonmuta. Realtid

Behövs det inga chefer längre? Realtid

”Många styrelser saknar integritet och hållning”. Realtid

Annons