Fintech

Catena Medias tidigare vd satsar på högriskhandel

Catena Medias tidigare vd och huvudägare, Henrik Persson Ekdahl och förre Googlechefen Anders Berglund lanserar Skilling, en plattform för högriskhandel.

Uppdaterad 2019-04-01
Publicerad 2019-04-01

Skilling är  en digital plattform för handel med finansiella instrument. Det handlar i första hand om så kallade CFD-kontrakt, som gör att kunden kan spekulera i om priset på till exempel en aktie, valuta eller råvara kommer att gå upp eller ned.

Anders Berglund, vd i bolaget, har som målsättning att Skillings kärnaffär ska vara lönsam inom tolv månader, även om det är möjligt att bolaget går med förlust på sista raden på grund av investeringar.

Precis som de flesta andra mäklare tjänar Skilling pengar på att göra ett påslag vid varje transaktion.

– Vi vill göra handeln med finansiella instrument enkel och tillgänglig. Tyvärr upplever många att det är väldigt komplicerat att handla med aktier, valutor och råvaror. Skillings målsättning är att öka tillgängligheten till världens finansiella marknader genom att kombinera en användarvänlig plattform med funktioner som gör det möjligt för användare att kontinuerligt utveckla sina kunskaper och färdigheter inom trading, säger vdAnders Berglund.

Skilling erbjuder exponering mot finansiella instrument genom bland annat CFD:er, det vill säga ”Contract For Difference”. Fördelen med att handla med CFD:er är att det går fortare, är mer tillgängligt och gör att man kan tjäna pengar även när priset på en aktie, valuta eller råvara sjunker. Större positioner kan också handlas med ett mindre kapital.

– Den här typen av handel innebär alltid en risk, men genom utbildningar, säkra system och smarta funktioner kommer Skilling ge fler möjligheten att handla med aktier, valutor och råvaror både när marknaden går upp och ned, säger Anders Berglund.

Till en början lanseras Skilling i Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien. Ambitionen är däremot att göra tjänsten tillgänglig i fler länder runtom i Europa redan under 2019.

Verksamheten står under tillsyn inom EU genom den cypriotiska finansinspektionen. Skilling har också har sitt moderbolag på Medelhavsön, med uppemot 40 anställda.

Henrik Persson Ekdahls investmentbolag Optimizer Invest är största ägare i Skilling, uppger Anders Berglund. Utöver det har han själv gått in med visst kapital, tillsammans med flertalet privatinvesterare.

 

 

Platsannonser

Logga in