Per Blom, Erik Brändt Öfverholm, Fredrik Elmberg och Ida Cederborg
Per Blom, Erik Brändt Öfverholm, Fredrik Elmberg och Ida Cederborg
Karriär

Bred rekrytering av Baker McKenzie

Fyra nya jurister till storbyrån. Värvar bland annat från konkurrenten Lindahl och Finansinspektionen.

Publicerad 2017-03-15

De fyra juristerna har vitt skilda bakgrunder.

En, Per Blom, är direkt utexaminerad från Uppsala universitet. En annan, Ida Cederborg, kommer från Förvaltningsrätten i Stockholm.

Mest anmärkningsvärt är möjligen värvningen av Erik Brändt Öfverholm från konkurrenten Lindahl. Han ska leda arbetet i Baker McKenzies EU- och konkurrensrättsgrupp där byrån vill stärka sina positioner.

Innan Lindahl jobbade han på Konkurrensverket.

– [Han] har omfattande erfarenhet av olika typer av konkurrensrättsliga frågor inom bland annat M&A, ärenden hos konkurrensmyndigheter, vid domstol och skiljenämnd, compliance och allmän avtalsskrivning, säger Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie i Sverige.

Den fjärde värvningen är Fredrik Elmberg från Finansinspektionen. Under tiden där han bland annat arbetat med ärenden som rör fondverksamhet.

– Fredrik Elmberg har mycket god kunskap om frågor som rör prospekt och fondverksamhet, säger Anders Fast.

Platsannonser