bostadslån, genomsnittlig ränta, SCB
Foto: Stockfoto
Bank

Bolåneräntor på historiskt låga nivåer

Den genomsnittliga räntan på nya bostadslån var i augusti 1,32 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan var 1,41 procent.

Publicerad 2021-09-27

Dessa räntor är de lägsta sedan SCB började insamlingen av räntestatistik 2005. Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan ett och fem år var i genomsnitt 1,25 procent. Även denna ränta är historiskt låg. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag var 1,58 procent. Den rörliga räntan på nya avtal för utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1,72 procent.

Hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,08 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,21 procent.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton var 0,02 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var 0,01 procent.

Den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll var 6,4 procent. Bostadslånen, som utgör 82 procent av utlåningen till hushållen, har succesivt ökat sedan september förra året. I augusti hade de en årlig tillväxttakt på 6,5 procent. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 5,8 procent.

Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 1,0 procent. Tillväxttakten är fortsatt låg efter en minskning sedan våren 2020 vilket delvis förklaras av en kraftig ökning av utlåning till företag under månaderna i början av pandemin.

Totalt uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 7 184 miljarder kronor. Av detta utgjorde lån till hushåll 64 procent (4 628 miljarder kronor), och lån till företag 36 procent (2 556 miljarder kronor).

Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, så kallade bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt än de från MFI. Deras årliga tillväxttakt för bostadslån var 43,3 procent i augusti. Bostadskreditinstitut stod i augusti för 1,0 procent (37 miljarder kronor) av hushållens bostadslån.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av näringslivets hjärta; profilerna, pengarna och politiken.

Logga in