Fastigheter

Batljan ger inte upp Entra

SBB har kontaktats av vissa aktieägare i Entra som ser fördelarna med SBB:s bud och stöder att SBB fullföljer sin due diligence-granskning.

Uppdaterad 2020-12-16
Publicerad 2020-12-16

Den 30 november offentliggjorde SBB att de hade ingått ett sekretessavtal med Entra i syfte att påbörja due diligence.

Den 9 december offentliggjorde SBB att Entra inte hade tillhandahållit den detaljerade due diligence-informationen som SBB efterfrågat i syfte att uppfylla due diligence-villkoret i dess bud för samtliga aktier i Entra, vilket offentliggjordes den 24 november.

Sedan offentliggörandet den 9 december har SBB kontaktats av vissa aktieägare i Entra som ser fördelarna med SBB:s bud och, följaktligen, stöder att SBB fullföljer sin due diligence-granskning. Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB offentliggör därför i dag att man tidigare idag överlämnade ett brev till styrelsen i Entra som anger  definitiva och detaljerade due diligence-frågor, vilka omfattar (i) de nya/reviderade värderingsrapporterna, (ii) förteckning över hyresgäster och totala hyresintäkter, (iii) väsentliga hyresavtal och (iv) väsentliga byggavtal.

– Om den efterfrågade informationen erhålls kommer SBB att utvärdera informationen med målsättningen att uppfylla due diligence-villkoret i erbjudandet. Dessutom kommer utvärderas om due diligence-granskningen kan ligga till grund för en förbättring av villkoren i budet, skriver SBB i pressmeddelandet.

SBB uppmanar nu Entras aktieägare att tills vidare inte vidta några åtgärder i förhållande till deras aktier i Entra.

– Det går inte att garantera att Entra kommer att bevilja tillgång till den due diligence-information som SBB efterfrågar och följaktligen inte heller SBB:s förmåga att gå vidare med erbjudandet och / eller villkoren i erbjudandet, skriver SBB.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in