Finans

"Basel III stärker finansiella stabiliteten"

Vid ett anförande på SNS Finanspanel påpekar vice riksbankschef Kerstin af Jochnick att Basel III är viktigt för Sverige och att svenska myndigheter avgör mer exakt hur Basel III kommer att påverka svenska banker.

Uppdaterad 2017-01-31
Publicerad 2017-01-31

–De reformer av bankregleringen, Basel III, som ligger framför oss kommer stärka den globala finansiella stabiliteten och detta kommer att vara bra och viktigt för Sverige som är en liten och öppen ekonomi, säger förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick i ett tal på SNS Finanspanel under tisdagen.

Af Jochnick påpekar att Baselkommittén har arbetat med att minska risken för finanskriser sedan den bildades. "Det är ett viktigt arbete eftersom finanskriser leder till stora kostnader för samhället och många gånger till permanenta nedgångar i BNP och sysselsättning. Det är också ett ständigt pågående arbete eftersom regleringen av banker måste revideras i takt med utvecklingen hos bankerna och i samhället".

Exakt hur det nya regelverket kommer att påverka kapitalkraven på de svenska bankerna är dock alltför tidigt att säga, enligt af Jochnick.

"Effekten kommer huvudsakligen att bero på hur Sveriges nationella särkrav förändras framöver och inte på höjningen av Baselkommitténs globala miniminikrav. Idag bedömer Finansinspektionen och andra svenska myndigheter att svenska banker behöver mer kapital än vad de nuvarande minimikraven levererar. Men de svenska särkraven följer inte av de internationella överenskommelserna. Det blir alltså till stor del svenska myndigheter som avgör hur, mer exakt, Basel III kommer att påverka det svenska banksystemet".

"Min bedömning är att vi bör se över våra nationella särkrav på de svenska bankernas kapital och utvärdera på vilken nivå de bör ligga i perspektivet av att Basel III införs i Sverige", avslutar af Jochnick.

Platsannonser