Rikard Josefsson, vd för Avanza.
Rikard Josefsson, vd för Avanza.
Bank

Avanza växlar upp med fler egna fonder och bolån

För att Avanzas intäkter att öka och bli mindre volatila i framtiden ska nätbanken satsa på fler egna fonder och attraktiva bolån.  
– Kan vi locka över dem med bra bostadslån frigörs också mycket sparkapital, säger Avanzas vd Rikard Josefsson till Realtid.

Uppdaterad 2019-01-28
Publicerad 2019-01-28

Svag börs betyder svagare utveckling för Avanza. Det märktes inte minst när nätbanken i förra veckan presenterade rapporten för fjärde kvartalet. Intäkterna minskade något jämfört med 2017, resultatet nådde inte upp till analytikernas förväntningar och aktien tappade som mest med runt 7 procent.

– Börsen gick ned med 14 procent under fjärde kvartalet, det har inte hänt sedan Lehman Brothers, och snittspararen hos Avanza gick 8 procent minus under 2018. Det minskade kundernas aktivitet och riskbenägenhet, vilket drog ned våra intäkter, säger Rikard Josefson när Realtid träffar honom på Avanzas kontor på Regeringsgatan i Stockholm.

Det har nu gått drygt ett år sedan Rikard Josefson tog över vd-skapet på Avanza. Bolaget fick med Josefson en gedigen bankerfarenhet, han började sin karriär på SE-Banken redan 1986, blev kvar där i 25 år och var åren innan Avanza vd för Länsförsäkringar Bank. Avanza fick med Josefson för övrigt också in en inbiten Djurgårdare, ett av hans aktieinnehav ligger i Djurgården Hockey, som finns på handelsplatsen Pepins.

– Det har väl gått sådär med Djurgårdsaktierna, men det var en placering mer med hjärta än med hjärna.

En viktig del av Rikard Josefsons strategi har redan från början varit att minska beroendet av humöret på börsen. Courtage på aktiehandel har varit Avanzas dominerade intäktskälla och man har tjänat bra med pengar på aktiehandeln,  men det är också en verksamhet med allt mer pressade marginaler och med hög volatilitet. Beroendet har visserligen gått ned något men även fjol stod courtage för 41 procent av intäkterna (46 procent 2017). Rickard Josefson säger att vissa omvärldsfaktorer under fjolåret försvårat omvandlingen till ett mindre courtageberoende bolag.

- Ränteläget gör att ingen har intäkter på inlåning. Inom fondprovisioner har vi under lång tid vi haft en fantastisk utveckling, men under det fjärde kvartalet sålde många sparare aktiefonder och köpte räntefonder. Det var säkert klokt men det gav oss sämre marginaler.

Rickard Josefson talar om att öka de "repeterbara" intäkterna och där är fondsparande ett av benen som ska växa. Det gjorde de också under 2018, trots ett svagt fjärde kvartal, totalt ökade fondprovisionerna med 26 procent jämfört 2017. Intäktsmodellen för de externa fonderna, som är merparten av fonderna på Avanzas plattform, är att Avanza får halva förvaltningsavgiften.

–Det är bara 11 procent av svenskarna som sparar i aktier, medan 80 procent fondsparar, det är uppenbart att det är på fondsidan som den stora potentialen finns.

En av metoderna för att utveckla fonderbjudandet är att fortsätta lansera nya egna fonder. Senast i raden var Avanza Global som också fick pris som förra årets sparnyhet på den svenska marknaden.

- Det är världens billigaste globala indexfond och 90 procent av de kom sparar i fonden köper även andra fonder. Vi har också lanserat ett system med märkning av fonder med låg koldioxidpåverkan, som spararen lätt kan sortera fram.

Avanza har fortsatt en stor tillströmning av nya kunder, i fjol plus 126 500. Det var dock lägre än 2017 (plus 140 000) vilket kan förklaras med den sämre börsutvecklingen. Intäkterna per kund går också ned då många av de nytillkomna månadssparar för ett mindre belopp.

– Totalt sett är vi ändå nöjda med 2018. Nettoinflödet av sparkapital ökade med 3 procent (till drygt 27 miljarder kronor) på en marknad där kunderna ville ha mindre risk och som präglades av allt från oro för bostadspriser och osäkerhet kring regeringsbildningen till handelskrig, Trump och Brexit.

Men det är inte bara ett ökat fondsparande som ska få Avanzas intäkter att öka och bli mindre volatila i framtiden. Satsningen på bostadslån, bolån+, inom Stabelo, där Avanza ökat ägarandelen till 30 procent, lanserades för allmänheten i april 2018. Bolån+ gäller refinansiering av gamla lån och har ett tak på 60 procent av bostadens marknadsvärde. Än så länge är lånestocken blygsam i relation till konkurrenterna, per den sista december var lånestocken 4,2 miljarder på en totalmarknad som uppgår till runt 3 300 miljarder kronor.

– Men vi startade i våras, våra konkurrenter har väl hållit på sedan 1842.

Med en ränta som är låg utan att den behöver förhandlas, Avanza ligger idag på 1,34 procent jämfört med snittlisträntan på 2,05 procent för rörliga lån, hoppas Rikard Josefson få in inte bara nya bolånekunder, utan med dem också ett stort sparkapital.

– Satsningen på bolån är också ett sätt att flytta sparkapital. Många har kvar sitt sparande hos storbankerna eftersom det är ett villkor för deras bostadsräntor. Kan vi locka över dem med bra bostadslån frigörs också mycket sparkapital.

Någon större draghjälp av yttre faktorer i form av en sprudlande aktiemarknad verkar Rikard Josefson inte räkna med, i alla fall inte det kommande året.  Även 2019 kommer att ha en avkastning som är lägre än genomsnittet (6 procent på 100 år och 8 procent de senaste 20 åren) om man ska lita på hans gissning.

– Jag tror det blir fortsatt volatilt med kortvariga rallyn och nedgångar. Men min gissning är att vi rör oss sidledes och slutar på plus minus 5 procent.

Göran Lind

Platsannonser