Penningpolitik

Anna Breman ny vice riksbankschef

Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Anna Breman till ny direktionsledamot i Riksbanken. Breman efterträder Kerstin af Jochnick som lämnade Riksbanken i oktober 2019 för att arbeta på ECB.

Uppdaterad 2019-11-08
Publicerad 2019-11-08

Fullmäktige beslutade också att utse Cecilia Skingsley till förste vice riksbankschef.

– Vi är mycket nöjda med att kunna presentera ytterligare en högt kvalificerad ledamot till Riksbankens direktion. Fullmäktige var enigt i sitt beslut. Anna Breman har bred och djup erfarenhet från både den finansiella sektorn och den akademiska världen, såväl i Sverige som internationellt”, säger riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm i en gemensam kommentar.

Anna Breman kommer närmast från en anställning som chefekonom och chef för makroanalys på Swedbank. 

Så här skrev Anna Breman i en debattartikel som publicerades på Realtid i våras: "Jag tillhör de som gärna skulle vilja se att Riksbanken tolkar inflationsmålet med en högre grad av flexibilitet än vad som görs idag."

Som direktionsledamot får hon 197 500 kronor per månad, och har inte tjänstgöringsplikt de första sex månaderna. Det framgår av beslutsunderlaget från Riksbanken.

Anna Breman har utsetts för en mandatperiod på sex år från och med den 1 december, eller vid en senare tidpunkt om det av praktiska skäl behövs. Anna Breman kommer att delta på det penningpolitiska mötet den 18 december.

Vid sitt möte beslutade riksbanksfullmäktige även att utse Cecilia Skingsley till förste vice riksbankschef från och med den 8 november 2019 till dess hennes mandatperiod löper ut den 22 maj 2025.

Riksbankens direktion består av sex ledamöter som väljs för mandatperioder på fem eller sex år. Övriga ledamöter är riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankscheferna Martin Flodén, Per Jansson och Henry Ohlsson. 

Platsannonser