Börs

Ambia Trading Group ska genomgå en ny noteringsprövning och flyttas till observationslistan

Spotlight att Ambia genomgår en genomgripande förändring och har därför, på sedvanligt sätt, beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning. Under noteringsprövningen sker handeln i bolagets finansiella instrument på observationslistan.

Publicerad 2020-04-28

Den 29 januari 2020 offentliggjorde Ambia Trading Group  att bolaget vid dotterbolag förvärvar huvuddelen av rörelsen i Teknikmagasinet, den 17 april blev det känt att Kalmar Tingsrätt beslutat om rekonstruktion i Introcom  och den 21 april 2020 offentliggjordes att Digital Inn ansöker om konkurs. Dessutom offentliggjorde bolaget ett flaggningsmeddelande den 6 mars 2020 med information om ny huvudägare.

Med anledning av detta bedömer Spotlight att Ambia genomgår en genomgripande förändring och har därför, på sedvanligt sätt, beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning som villkor för bolagets fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget uppfyller samtliga noteringskrav. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under noteringsprövningen sker handeln i bolagets finansiella instrument på observationslistan, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas till den ordinarie listan. I det fall bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering.

Platsannonser