Neles Valmet Alfa Laval
Foto: Neles
M&A

Alfa Laval sänker acceptnivå på Neles-bud

Alfa Laval sänker acceptnivån i sitt bud på Neles från mer än två tredjedelar till mer än hälften av aktierna i bolaget. 

Uppdaterad 2020-10-15
Publicerad 2020-10-15

I mitten av juli la Alfa Laval ett bud på Neles på 11,5 euro per aktie. Christer Gardells aktivistfond Cevian, Neles näst största aktieägare med 10,9 procent av aktierna, har accepterat budet. I mitten av augusti rekommenderade Neles styrelse aktieägarna att acceptera budet. 

Neles enskilt största aktieägare Valmet har stretat emot. Valmet har sedan budet lades ökat sin ägarandel i Neles från knappt 15 procent till 29,5 procent av aktierna.

Nu på morgonen kom Alfa Lavals motdrag och sin acceptnivå i budet från minst två tredjedelar av aktierna i Neles till mer än 50 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

För att säkerställa att aktieägarna i Neles har tillräcklig tid att överväga villkorsändringen, har Alfa Laval beslutat att förlänga acceptperioden från den 22 oktober till den 30 oktober.

– Jag är fortsatt entusiastisk över möjligheten att fortsätta stödja Neles tillväxtresa tillsammans med Alfa Laval som en strategisk partner. Som ägare skulle Alfa Laval vara engagerad i Neles strategi och industriplan och fortsätta utveckla kompetensen hos de anställda och bolagets FoU-plattform. Vår kombinerade tekniska kompetens och vårt globala servicenätverk skulle möjliggöra ett oöverträffat produktutbud och en oöverträffad marknadsnärvaro på marknaden för industriell flödeskontroll, säger Tom Erixon, vd och koncernchef för Alfa Laval i en skriftlig kommentar.

Alfa Laval anser att man har lagt fram ett skäligt erbjudande till Neles samtliga aktieägare, vilket stöds av Neles styrelse. Det offentliga uppköpserbjudandet och motiveringen bakom det bygger på en tydlig industriell logik och övertygelsen att det kombinerade företaget kommer att göra en tillväxtresa under många år framöver.

Villkoren för uppköpserbjudandet är oförändrade i alla andra avseenden och det har inte skett några förändringar i Alfa Lavals tidigare kommunicerade strategiska planer avseende Neles. Om uppköpserbjudandet fullföljs avser Alfa Laval att överväga alternativ för att över tid förvärva de återstående aktierna i Neles. Inga beslut om sådana transaktioner har dock fattats.

Alfa Laval kommer att ta fram ett tillägg till erbjudandehandlingen för att återspegla ändringen avseende den lägsta acceptansnivån för uppköpserbjudandet samt förlängningen av acceptperioden och kommer att offentliggöra ett sådant tilläggsdokument när det har godkänts av finska Finansinspektionen.

 

Platsannonser