Fredrik Palm, produktchef på Alecta.
"Vi har goda förutsättningar att skapa en bra pension för våra kunder även om avkastningen framåt blir lägre än vad den varit historiskt", säger Fredrik Palm, produktchef på Alecta.
Pension

Alecta till motattack: ”Vi har tagit höjd för låg ränta under lång tid”

Pensionsbolaget fokuserar på långsiktighet och ser inte lika stora problem med minskad direktavkastning som Realtids krönikör Per Lindvall gör.

Uppdaterad 2020-10-16
Publicerad 2020-10-16

Alectas utveckling under de senaste tio åren är problematisk, skriver Realtids Per Lindvall i en krönika och lyfter fram pensionsjättarnas kraftigt sjunkande direktavkastning. Nu slår Alecta tillbaka och menar att bolaget har både hängsle och livrem, och är redo för framtiden.

– En låg ränta under lång tid framåt är något som Alecta har tagit höjd för. För förmånsbestämd pension i ITP 2 har vi en buffert - konsolideringsnivån var 140 procent den 30 juni - som gör att vi långsiktigt ska kunna värdesäkra pensionerna även om den framtida avkastningen blir betydligt lägre än vad den varit historiskt, säger Fredrik Palm, produktchef på Alecta, till Realtid

Huvudregeln är att anställda tjänstemän som är födda 1979 eller senare har ITP 1 och att födda 1978 eller tidigare har ITP 2. Ålderspension i ITP 1 är premiebestämd. I ITP 2 är den största delen av ålderspensionen förmånsbestämd, men det finns även en premiebestämd del i form av ITPK.

Fredrik Palm konstaterar att Alecta i ITP 1 och ITPK redan idag har en högre andel riskbärande tillgångar, framförallt i form av aktier.

– Även om det naturligtvis alltid finns en risk för negativ avkastning på kort och medellång sikt så måste man komma ihåg att pensionssparande är extremt långsiktigt och att premier kommer in successivt under många år. Normalkundens inbetalningar påbörjas vid 25 års ålder och sedan ska pengarna växa fram till pension i cirka 40 år och även under utbetalningen som kan pågå i mer än 20 år. Det gör att vi har goda förutsättningar att skapa en bra pension för våra kunder även om avkastningen framåt blir lägre än vad den varit historiskt, säger Fredrik Palm, som har arbetat på Alecta sedan 2013.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in