Annons

Annons

AI – revisorns undergång?

Länsförsäkringar anslår 2 miljoner kronor för att med hjälp av AI effektivisera sin revision. Försäkringstagarna ska få "bättre handläggning, mer precision och mindre felaktiga beslut", säger Jan Svanberg lektor vid Högskolan i Gävle som utvecklar en automatisk revisionsfunktion baserad på AI.

Länsförsäkringar anslår 2 miljoner kronor för att med hjälp av AI effektivisera sin revision.

- Vi kommer att utveckla en automatisk revisionsfunktion baserad på artificiell intelligens (AI) och när det gäller det repetitiva och tidskrävande arbetet inom revision kan AI definitivt ta över, säger Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle skriver att algoritmerna som används i de flesta lösningar som hittills presenterats behöver bli mer effektiva för att uppfylla löftet om helt automatisk hantering. Jan Svanberg förklarar att datorn måste förstå det som revisorn inte kan berätta om, alltså den intuitiva kunskapen.

Annons

Annons

- Vi ska träna datorn att göra kopplingar som inte fanns tidigare och på så sätt bygga upp en sorts intuitiv kunskap hos datorprogrammet (AI), säger Jan Svanberg.

- Förenklat kan man säga att istället för att ge exakta instruktioner till datorn om vad den ska göra, kommer vi att programmera den till att förstå problem och lösa dem på egen hand.

Jan Svanberg säger att det inom internrevision egentligen finns hur mycket som helst att göra, därför att man kan leta efter fel på olika abstraktionsnivåer. Och de fel som man hittar beror på att det är fel i rutiner, eller i ledning och någonstans finns det en förbättringspotential.

- Så Länsförsäkringar vill frisätta personal som nu får sitta med tråkiga rutinuppgifter, flytta sin personal uppåt i abstraktionsnivå där de ska kunna göra mer och bättre revision och hjälpa företaget att bli bättre. Det gynnar ju försäkringstagarna i slutändan, de får en bättre handläggning, mer precision och mindre felaktiga beslut, säger Jan Svanberg.

Andra yrken som sannolikt kan försvinna inom snar framtid och ersättas av AI, enligt Högskolan i Gävle och Jan Svanberg, är fotomodell, bokföringsassistent och maskinoperatör. Andra yrken som är hotade är kassapersonal, finansrådgivare, taxichaufför och it-support.

Men AI behöver inte betyda färre jobb, många tror att det blir tvärt om, uppger högskolan och Jan Svanberg. Från år 2020 räknar man med en positiv nettoeffekt på sysselsättningen.

- Revisorer kommer fortfarande att behövas för att ge råd och bidra med sin kunskap och det som datorn kommer att ha svårast för, intuition, känsla och moralisk integritet, säger Jan Svanberg.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons