Nu har det kommit en dom från Uppsala tingsrätt i 24Money-härvan.
Juridik

24Money tvingas betala miljonbelopp

Enligt en deldom i Uppsala Tingsrätt framgår det att 24Money, numer Monark Finans, ska betala drygt 2,5 miljoner kronor till Tavex efter omtvistande inbetalningar.

Uppdaterad 2017-12-06
Publicerad 2017-12-06

Tvisten mellan 24Money, som numer är namnändrat till Monark Finans, och Tavex börjar nå sitt slut i Uppsala tingsrätt. De pengar som Tavex till en början saknade på sitt konto på 24Money Payments är snart återbetalda. Enligt en deldom från Uppsala tingsrätt ska Monark Finans betala ett kapitalbelopp om drygt 2,4 miljoner kronor till Tavex samt ersätta Tavex för rättegångskostnader om drygt 100.000 kronor.

Efter en del skriftväxlingar i domstolen är båda parter överens om att Tavex faktiskt inbetalat dessa belopp till det konto som funnits på Monark Finans. Men fortfarande finns det en oklar insättning om 1 miljon kronor som parterna tvistar om.

Tavex uppger att de kontanta medlen lämnades över till en anställd på Monark (som Monark i dagsläget tvistar med) men via Loomis, som arbetar med kontanthantering. Monarks ombud, Thomas Lindwall, skriver i ett yttrande att de kontanta medlen aldrig satts in på Monarks konto utan på ett konto tillhörande den tidigare anställdes bolag.

Målet fortsätter därmed i Uppsala tingsrätt.

Platsannonser