Foto: Global Invest
Rättstvist

Ymer stämmer fd rådgivare på 34,6 Mkr

Ymer har stämt en tidigare anställd och hans nya arbetsgivare på 34,6 miljoner kronor.

Realtid.se
Uppdaterad 2021-03-08
Publicerad 2021-03-08

Rådgivaren har enligt Ymer brutit mot sitt anställningsavtal genom att börja jobba hos Global Invest – en konkurrent till Ymer — och där använt sig av Ymers kundregister för att attrahera kunder. Det rapporterar Sak & Liv.

Det var i början av juni förra året som Finansinspektionen återkallade tillstånden för Exceed Capital med omedelbar verkan. FI:s beslut innebar att bolaget blev av med samtliga tillstånd och inte längre får bedriva tillståndspliktig verksamhet. 

FI:s undersökning visade att Exceed genomgående hade brutit mot centrala kundskyddsregler i värdepapperslagstiftningen.

Ett par veckor senare, den 26 juni, förvärvade Ymer rättigheterna till Exceed Capitals kundstock och inkråm. Rådgivaren som Ymer nu riktar sina krav mot var tidigare varit anställd vid Exceed Capital, och kom till Ymer den 2 juli 2020. Det framgår av stämningsansökan, som Sak & Liv tagit del av.

Ymer avslutade rådgivarens anställning i oktober och slutdatum för hans anställning sattes till den 21 mars i år, efter förhandling.

Enligt stämningsansökan, kunde Ymer i januari konstatera att rådgivaren bearbetat Ymers kunder och fått dem att flytta över sitt sparande till sin nya arbetsgivare. Ett kravbrev skickades då till rådgivaren och till Global Invest.

Summan 34,6 miljoner kronor har Ymer kommit fram till bland annat genom ett antagande om att kunderna som flyttat över till Global Invest annars skulle ha stannat kvar som kunder hos Ymer i minst fem ytterligare år.

Platsannonser