Wow Airs konkurs tynger Islands ekonomi – och Arion Bank. Men bara tillfälligt, enligt IR-chefen Sture Stölen.
Wow Airs konkurs tynger Islands ekonomi – och Arion Bank. Men bara tillfälligt, enligt IR-chefen Sture Stölen.
Bank

Wow Airs konkurs tynger Island och dess bankverksamhet

Isländska Arion Bank räknar med att klara avkastningmålen – trots en väntad recession i den isländska ekonomin i år, säger Sture Stölen, chef för bankens investerarrelationer, i en intervju med Realtid. Ekonomin under 2019 är ansträngd till följd av bland annat flygbolaget Wow Airs konkurs.

 

Uppdaterad 2019-05-29
Publicerad 2019-05-29

Arion Bank föddes ur krisen i Kaupthing Bank 2008. Kollapsen i Kaupthing Bank berodde främst på expansion utanför Island medan Kaupthings isländska verksamhet utgör grunden i Arion Bank.

2018, tio år efter grundandet, börsnoterades Arion Bank i både Reykjavik och Stockholm. De första fem åren präglades av finanskrisen med svag eller negativ tillväxt i ekonomin, medan de fem åren därefter innebar mycket god tillväxt både för Island och Arion Bank.

Enligt Sture Stölen speglar Arion Bank den isländska ekonomin väl. Den senare har tre ungefär lika stora drivkrafter: fiskenäringen, aluminiumproduktion och turism. Speciellt det senare påverkar just nu Arion Banks resultat.

Det isländska flygbolaget Wow Airs konkurs tidigare i år väntas tynga turismen till Island. Det får Arion Bank att spå en negativ BNP-tillväxt för Island på nära 2 procent i år. Det bidrog även till att landets centralbank har sänkt styrräntan tidigare i maj och spår BNP-nedgång. Däremot räknar landets Statistikkontor med nära nolltillväxt.

Arion Bank ser en stark efterfrågan på turistresor till Island, cirka 2,5 miljoner per år jämfört med runt en miljon tidigare om åren, som lockas av attraktioner som norrsken och inspelningsplatser för Game of Thrones. Det ökande intresset, främst från Asien, men även USA och Europa, i kombination med att flera flygbolag planerar resor till Island gör att banken räknar med att nedgången i ekonomin är tillfällig och att den återhämtar sig nästa år.

I samband med börsnoteringen i juni förra året satte Arion Bank flera finansiella mål. Bland annat avkastning på eget kapital på över tio procent som ska nås någon gång under åren 2021 till 2023. Den underliggande (rensat för jämförelsestörande poster) avkastningen på eget kapital har under de senaste kvartalen legat på runt 6-7 procent.

För att banken ska nå sitt avkastningsmål behöver en mängd delmål bli uppfyllda: Att banken prioriterar att öka räntenettot, provisionsintäkterna, ökar försäkringsförsäljningen och korsförsäljningen mellan bankens försäkrings- och bankverksamhet, håller kostnaderna oförändrade och fortsätter att dela ut pengar till aktieägarna eftersom banken har för mycket kapital. Till det kommer en förväntad halverad skatt på balansräkningen från och med nästa år. Sture Stölen säger att ett sätt att öka det för banken viktiga räntenettot är att fokusera mer på kvalitet snarare än kvantitet, vilket i praktiken innebär mindre priskrig.

Ska ni nå ert avkastningsmål trots att ni räknar med recession i år?

– Absolut, ekonomins nedgång väntas bli kortsiktig så påverkar inte det våra mål även om ingen kan spå med säkerhet hur detta kommer slå i ekonomin, säger Sture Stölen.

– Vi har redan konsoliderat vår lånetillväxt, vi fokuserar på räntenettot, har tagit höjd för befarade kreditförluster, har en stark balansräkning, ser positiva effekter från provisioner och försäkringsverksamheten och kostnadssidan är under kontroll.

Investerare ser Arion Bank som ett “utdelnings-case”, enligt Stölen, som tillägger att banken har en utdelningskapacitet på 10 till 15 miljarder isländska kronor inklusive så kallat hybridkaptal, som är en slags blandning av eget kapital och skulder.

Investerare är också intresserade av vilket pris Arion Bank kommer att få för sin pågående försäljning av betalningsbolaget Valitor, som ska säljas för att det inte tillhör bankens kärnverksamhet. Försäljningen väntas bli klar i år och påverkar bankens utdelningsförmåga, men Stölen har ingen kommentar till väntat värde.

Enligt Stölen är isländska banker mer välkapitaliserade än sina skandinaviska motsvarigheter till följd av en annan metod för riskvikter för kapitalkrav i Island.

Arion Bank har två ungefär lika stora inhemska konkurrenter sett till balansomslutningen, som båda är statligt ägda: Islandsbanki och Landsbankinn. Arion Bank är marknadsledare inom bland annat bolån, lån till stora företag och kapitalförvaltning, Islandsbanki är störst inom små och medelstora företag medan Landsbankinn är relativt stora på utlåning till både privatpersoner och företag.

Platsannonser