PR

Westanders vinst minskar

Pr-byrån Westanders rörelseresultat under 2017 blev 8,0 miljoner kronor, en minskning med 0,7 miljoner eller åtta procent jämfört med 2016. Vinstdelningen till de anställda blir 3,2 miljoner.

Publicerad 2018-01-19

Westanders vinstdelning innebär att 40 procent av rörelseresultatet delas ut i form av bonus till personalen – lika för alla anställda. Den anställda som jobbat heltid hela året får därmed en bonus på 90.000 kronor, en minskning jämfört med förra årets bonus på 118.000 kronor.

– Det är viktigt med en rejäl kollektiv bonus för att uppmuntra till prestationsinriktat samarbete. Vinstdelningen leder till ökad kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Westanders vd Patrik Westander i ett pressmeddelande.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Vårens rekryteringskampanj pågår för fullt, med sista ansökningsdatum den 25 januari.

– Vår filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete, utan att jobba övertid, säger Patrik Westander i pressmeddelandet.

Platsannonser