Finans

”Vi ser inga bra anledningar till varför kronan ska sluta falla”

Oron för den svaga kronan är påtaglig hos många förvaltare. ”Det är inte bra att vi går in i en kommande lågkonjunktur med en svag valuta”, säger Jonas Olavi, allokeringschef på Alfred Berg och får medhåll av Erik Lundqvist på Coeli Asset Management.

Uppdaterad 2019-05-15
Publicerad 2019-05-15

Kapitalförvaltarna Alfred Berg och Coeli är två aktörer på svenska marknaden som trots den svaga svenska kronan klarar sig bra, men oron finns ändå inför en kommande lågkonjunktur.

– Det är inte bra att vi går in i en kommande lågkonjunktur med en svag valuta, man hade hellre velat haft en stark valuta, säger Jonas Olavi allokeringschef på Alfred Berg till Realtid.

Valutor bestäms av ränteskillnader mellan stora regioner och svenska räntemarknaden med minusräntor blir inte attraktiv att investera i.

– Då får man söka sig någon annanstans och då kan man tänka sig att man lånar i svenska kronor för att köpa obligationer i USA och få mellanskillnaden, minus vad det kostar i valutasäkringen. Det är ju inte helt optimalt. Vi ser inte att en lågkonjunktur kommer snabbt men ett väldigt infekterat handelskrig skulle kunna påskynda detta, fortsätter Jonas Olavi.

Erik Lundkvist, Chief Investment Officer på Coeli Asset Management, känner en stor oro för vad valutan innebär för Sverige och för svenskarna.

– Det är ett underbetyg kring svensk politik, inte bara den penningrundade utan politiken generellt. Det är ett väldigt illavarslande tecken att svensk krona är så svag. Kronan har fallit ungefär nio procent mot dollarn bara i år. Det är 2002-års-nivåer, mitt under brinnande dotcom-bubbla. Sverige har tidigare varit bortskämda med att få hjälp av kronan när vi kommer i en lågkonjunktur. 

– Under finanskrisen för tio år sedan försvagades kronan med 50 procent mot dollarn, från sex till nio kronor. Då var det även möjligt att sänka räntorna kraftigt. När både kronan och styrräntan redan är så lågt värderade riskerar nästa kris bli värre för Sverige än vad många förväntar sig. Kronan kan försvagas ännu mer men det skulle föra med sig andra negativa konsekvenser som att risken för att svenska tillgångar köps upp av utlänningar med minskade skatteintäkter och förlorade arbetstillfällen som resultat, säger han till Realtid.

Jonas Olavi, allokeringschef på Alfred Berg, berättar att Alfred Berg övergripande inte har påverkats vare sig i positiv eller i negativ riktning av den svaga kronan.

– Den svaga kronan förbättrar konkurrenskraften rent generellt för de exporterande bolagen och missgynnar å andra sidan de inhemska bolagen. Såsom fondförvaltare har man en portfölj med bolag som både gynnas och missgynnas, säger han.

Har ni gjort några förändringar i portföljen med anledning av kronan?
– Det har varit så här åtminstone det dryga året, att jag har tagit en ökad hänsyn till detta fenomen. Jag försöker ha en låg kronexponering och väljer en valutaexponering i annan valuta för att få med mig även valutarörelsen avkastningsmässigt. I den meningen påverkar det mina investeringar.

Även på Coeli har man märkt av kronans utveckling det senare året. Erik Lundkvist uppger att Coeli numer huvudsakligen investerar i utländskt kapital.

I våra bredare allokeringsmandat har vi haft en kraftig undervikt i svenska aktier sedan ett drygt år tillbaka.

– Jag har, och har haft, en ganska negativ syn på Sverige. Den skulddrivna tillväxtmodellen med allt högre skulder för hushållen närmar sig vägs ände. Även om BNP tillväxten varit stark de senaste åren har BNP per capita varit oroväckande låg. Kronan används dessutom av finansiella aktörer på marknaden för att finansiera investeringar i mer högavkastande tillgångar.  

– Vi har hittills inte sett några bra anledningar till varför kronan ska sluta falla. Som sagt, mycket av den enkla tillväxten för Sverige ligger bakom oss. 

Han pekar på hushållens ”extremt höga” skuldsättning som visar att den enkla tillväxten är över. En annan faktor är att Coeli är osäkra på den svenska tillväxtmodellen då Riksbanken har ”för svagt mandat”.

– Riksbanken försökte för några år sedan att få ett bredare mandat men då valde riksdagen att ge mandatet till Finansinspektionen och inte till Riksbanken. Min syn på detta är att Riksbanken måste ha ett bredare mandat, kanske lite som FED har. Där man även tar med arbetsmarknad.

Även Jonas Olavi talar om Riksbankens små möjligheter att påverka kronan och hänvisar å sin sida till att inflationen kommer utifrån. 

Hur kan man tjäna pengar på den svaga kronan i dag?
– Genom att helt enkelt köpa dollar. Är man intresserad av att köpa en nordamerikafond så kan man definitivt välja att ha en som är prissatt i dollar istället för svenska kronor, om man tror att dollarn fortsätter att försvagas. Nu har den försvagats väldigt mycket här och det börjar bli lite sent att hoppa på tåget. Man får även se till vad man köper underliggande och inte titta enbart på valutan. Man ska faktiskt tro på att en amerikansk investering är mer intressant än tillexempel en svensk, nordisk eller europeisk.

 

Platsannonser