Frida Bratt (Nordnet), Anders Elgemyr (Carlsquare) och Ulf Strömsten (Nordic Cross Asset Management.) Foto: Respektive företag
Panel

”Vi ser en klar risk för nya fall på såväl aktie- som obligationsmarknaden”

Hur ser den närmaste framtiden ut för aktie- och finansmarknaden? Har marknaden vänt nu – eller kan vi vänta oss ytterligare nedgångar? Det avhandlar veckans fredagspanel.

Publicerad 2020-05-15

I mars stannade det kraftiga fallet på världen börser av. Vi har sedan dess sett en kraftig återhämtning på världens aktiemarknader.

Men frågan är hur framtiden ser ut – kommer börsen att handlas i sidled, uppåt eller ska vi tillbaka det vårens tydligt negativa marknadssentiment?

Detta reder veckans fredagspanel ut:

”Med miljontals arbetslösa på extremt kort tid finns det stora frågetecken tycker jag kring hur stark efterfrågan egentligen kan vara. Börsen har sprungit fort”

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet:

Vi sett en stark återhämning på börsen i mars. Vad talar för en ned- respektive uppgång från där vi är nu?
– För en uppgång från de här nivåerna talar att vi fortsätter att se hur ekonomin öppnas upp och att efterfrågan sedan kommer igång snabbare än vi trott, med god hjälp av både penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser.

 – Men man ska ha med sig att en snabb återhämtning vad gäller efterfrågan – hela Q2 verkar till synes räknas som en enda stor engångspost vi bara ska förbi – redan är inprisad på de här nivåerna. För en nedgång talar det faktum att vi fortfarande har en mycket stor osäkerhet vad gäller normaliseringen i ekonomin. För att de här nivåerna ska försvaras krävs att ekonomier öppnas upp, och att vi inte får något bakslag i form av en andravåg av virusspridning, och att efterfrågan och aktivitet kommer igång i samma sekund produktion gör det. Med miljontals arbetslösa på extremt kort tid finns det stora frågetecken tycker jag kring hur stark efterfrågan egentligen kan vara. Börsen har sprungit fort.  

Alla tycks vara överens om att vi är i en lågkonjunktur. Hur lång blir den tror du?
– Jag tror att den kan bli längre än vad aktiemarknaden i nuläget räknar med. En fråga blir vilka långsiktiga spridningseffekter detta får. Vilka blir de statsfinansiella effekterna av de enorma stimulanspaketen? Vi bör åtminstone vara beredda på stigande räntor på sikt. Vilka blir effekterna av att det trycks pengar i aldrig tidigare skådad takt? Vad händer om det uppstår ytterligare slitningar inom EMU? När en akut kris uppstår så är det rätt att agera, och det är också vad centralbanker och regeringar runt om i världen har gjort. Det är bra, Feds agerande avvärjde en kris på de finansiella marknaderna, men det finns liksom inte tid att utvärdera de långsiktiga effekterna.

Hur kommer corona-krisen förändra börsklimatet och finansbranschen?
– Jag tror att det finns en risk att vår syn på risk kan komma att påverkas. Det vi lär oss nu är att om aktiemarknaden faller, så kommer centralbankerna – framför allt Fed – att finnas där och stimulera via tillgångsköp och räntesänkning. Om många högt belånade företag med lågt ratingbetyg riskerar att gå i konkurs kan centralbankerna komma att börja köpa företagsobligationer/certifikat. Och företag som inte skött sina finanser kan räkna med att räddas av staten.

– Det är så det blir när åtgärder sätts in, det blir trubbigt, man räddar även företag som kanske inte borde överleva. Det kan vara absolut nödvändiga åtgärder som sätts in av centralbanker och regeringar, det är jag sannerligen inte rätt person att recensera. Men det jag säger är att konsekvensen kan bli att vår syn på risk och risktagande påverkas.

– Företagsobligationer har stått mycket i fokus under turbulensen. Den svenska företagsobligationsmarknaden är inte särskilt likvid, och vi såg hur det drabbade sparare när fonder tvingades stänga. Hur illikvid kan en marknad vara som ligger till grund för produkter som säljs till småsparare? Och framför allt, hur gör vi risken tydligare för spararen? Man kan i sin marknadsföring inte säga att en placering i en fond som innehåller företagsobligationer är att jämföra med banksparande.

– Den typen av kommunikation hoppas jag vi slipper framöver. Dessutom är det tydligt att det riskmått som används i de fondbetyg vi har i fondfaktabladen, som endast tar hänsyn till volatilitet, inte är applicerbart på företagsobligationsfonder. Jag hoppas vi ser en förändring här och att man tar fram ett riskmått som också visar risken för kreditförluster.

Hur agerar du med dina egna pengar i rådande investeringsklimat?
– Jag har fortsatt att köpa på börsen i mitt långsiktiga sparande under hela våren. I övrigt hade jag redan rätt mycket sparande på sparkonto, eftersom planen är att köpa en fjällstuga inom några år. Jag sålde av en mindre summa i början av turbulensen, eftersom vi insåg att vi kanske vill köpa den här fjällstugan om inte alltför länge, och la det på sparkonto. Jag var inte beredd att förlora mer av de pengarna. Men det var en liten summa i sammanhanget.

”Jag tror det kommer att skapas stora tillfällen att gå in i intressanta bolag om tre till sex månader”

Anders Elgemyr, managing partner Carlsquare.

Vi sett en stark återhämning på börsen i mars. Vad talar för en ned- respektive uppgång från där vi är nu?
– Det är en flykt till tech-aktier och hela uppgången drivs av att centralbanker och stater flödar marknaden med likviditet och andra former av stöd. Ser man enbart till värderingarna kommer bolagen att bli allt dyrare allt med att vinstförväntningarna skruvas ner.

Alla tycks vara överens om att vi är i en lågkonjunktur. Hur lång blir den tror du?
– Den kan tekniskt sett bli väldigt kort eftersom lågkonjunkturen definitionsmässigt utgår från relativ tillväxt i löpande kvartal. Efter ett extremt fall blir jämförelsesifforna gynnsamma. Därmed inte sagt att det blir en V-formad återhämtning. Det kan snarare bli en mer utdragen process. Det är först när restriktionerna lättat och stöden dras tillbaka som vi kommer att kunna överblicka konsekvenserna.

Hur kommer corona-krisen förändra börsklimatet och finansbranschen?
– Aktier kommer även fortsättningsvis vara en attraktiv investeringsform. Men alla kriser ger förändrat beteende. Nu är det en helt ny generation som får lära sig vad en börskrasch och lågkonjunktur innebär. Det är för tidigt att dra några andra slutsatser än att tech och läkemedel är fortsatta vinnare.

Hur agerar du med dina egna pengar i rådande investeringsklimat?
– I hög grad likvid. Om jag missar en uppgång på börsen kan jag lätt trösta mig med att den i sådana fall speglar en uppgång i ekonomin. Jag tror det kommer att skapas stora tillfällen att gå in i intressanta bolag om tre till sex månader och det är bättre att vänta tills dessa tillfällen uppstår än jaga enstaka rörelser på börsen. Var sak har sin tid.

”Vi ser en klar risk för nya fall på såväl aktie- som obligationsmarknaden och har därför också börja dra ner risken i våra portföljer.”

Ulf Strömsten, grundare och förvaltare på Nordic Cross Asset Management.

Vi sett en stark återhämning på börsen i mars. Vad talar för en ned- respektive uppgång från där vi är nu?
– I takt med att antalet sjukdomsfall minskar och samhällen öppnas upp ökar också tillväxten i ekonomin. Kina är ett bra exempel på det. Men detta är kortsiktiga effekter som aktiemarknaden dragit väl långtgående slutsatser från. De långsiktiga effekterna av covid-19 vet vi ännu väldigt lite om och forskarna är tämligen överens om att vi får en andra våg av smitta i höst som på nytt kan stänga marknader och företag.

– Vi fick heller inte mycket vägledning från företagens kvartalsrapporter. Generellt var resultatet för första kvartalet något bättre än marknadens förväntningar men kommentarerna om andra kvartalet var fåordiga och det är ju först nu som vi får se de fulla effekterna av smittan på företagens resultat.

– Vi ser en klar risk för nya fall på såväl aktie- som obligationsmarknaden och har därför också börja dra ner risken i våra portföljer.

Alla tycks vara överens om att vi är i en lågkonjunktur. Hur lång blir den tror du?
– Effekterna på ekonomin är ju långtgående vilket inte minst märks i antalet permitteringar. En så kraftig ökning i arbetslösheten som vi nu ser kommer att få långtgående effekter på privatkonsumtionen som det kommer att ta lång  tid att reparera. Tillväxten kommer dock att komma tillbaka så snart samhället öppnar upp, men det är ju då tillväxt från väsentligt lägre nivåer än dom vi sett tidigare

Hur kommer corona-krisen förändra börsklimatet och finansbranschen?
– Marknaden har ju en förmåga att glömma snabbt och i stället fokusera på framtiden och så tror jag att det blir även denna gång. Den senaste månadens börsutveckling är ett bevis för det. De förändringar vi ser i samhället handlar nog mer om hur vi individer påverkas av det som sker och frågor kring konsumtion och hållbarhet kommer säkert att få ännu större fokus framöver.

– Centralbankernas roll är en nyckelfråga. De enorma stimulanspaket som sjösätts runt om i världen leder till en kraftig ökning av statsskulderna. Om coronakrisen blir utdragen så uppstår frågan hur mycket som staterna runt om i världen ytterligare kan stimulera ekonomierna om så skulle behövas. 

Hur agerar du med dina egna pengar i rådande investeringsklimat?
– Som fondförvaltare är det naturligt att spara i egna fonder så en stor del av mitt sparande är i den egna fonden Nordic Cross Stable Return. Det är en hedgefond med ett flexibelt mandat som gör att vi kan hantera även börsnedgångar och fonden är också upp kraftigt i år.

Platsannonser