Bank

”Vi kommer aldrig mer att ta in pengar”

Den tillträdande styrelseordföranden i Collector Bank, Erik Selin, vill att Collector nu ska fokusera på avkastning och kapitalallokering. Emissionen på 1 miljard blir bolagets sista – nu är det upp till bevis.

Uppdaterad 2020-01-21
Publicerad 2020-01-21

På tisdagsmorgonen meddelar Collector att man gör en extra kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Anledningen uppges vara mer konservativa antaganden om framtiden och en förändrad prisbild på andrahandsmarknaden för inkassoportföljer. Aktiekursen rasar på nyheten och var ned 20 procent på förmiddagen.

– Oj, det hade jag inte väntat mig, är Erik Selins spontana reaktion när Realtid når honom.

Han vill sedan tona ned dramatiken. Det hela handlar enligt honom om att Collector ska ha reserver för potentiella förluster.

– Ögonblicksbilden kan ju se dramatisk ut när man ser att Collector gör ett nollresultat men är man långsiktig är detta en drömkombination. Nu gör vi en ny inriktning på banken totalt sett. Det blir tryggare och vi kommer fokusera på avkastning och kapitalallokeringen. Som långsiktig aktieägare kommer man få högre avkastning och mindre risk. Är man alltså långsiktig aktieägare så är detta jättebra.

Erik Selin är storägare i både Collector och fastighetsbolaget Balder, som är Collectors huvudägare. På morgonen gick även nyheten ut om att Erik Selin är föreslagen som ny styrelseordförande i Collector.

– Hade det varit en tillväxtvärdering så hade jag köpt detta på att börsen går ned. Men det är ju inte förväntat någon tillväxt i kursen, säger Erik Selin.

Samtidigt meddelar Collector att man förväntar sig en förlust för det fjärde kvartalet på 670 miljoner kronor. Det inkluderar poster av engångskaraktär om totalt cirka 810-820 miljoner kronor. Det justerade rörelseresultatet – som är resultat innan avskrivningar och efter avdrag för investeringar – beräknas preliminärt uppgå till 140-150 miljoner kronor. Vinst efter skatt för helåret 2019 förväntas uppgå till cirka 0 miljoner kronor.

– Om man avstår några kronor nu i avkastning som man skriver av för att senare få en mycket lägre risk och högre avkastning – då är det värt mer i långa loppet, säger Erik Selin.

Bolaget meddelar även att man gör en garanterad företrädesemission om runt 1 miljard kronor för att bland annat stärka bolagets kapitalbas. Summan kan jämföras med Collectors nuvarande börsvärde på knappt 4 miljarder kronor efter förmiddagens börsfall.

– Vi kommer aldrig mer att ta in pengar. Nu måste det bevisa och förändra sig. Därför tar vi in så mycket pengar vilket gör att balansräkningen blir mycket starkare, säger Erik Selin

Anledningen till emissionsbeloppet är att Collector vill ha 15 procent i minimum för kapitaltäckningen. Nu hamnar det på 15,7-15,8, vilket innebär önskvärd marginal. 

– Om man bara ska växa hela tiden så går pengarna åt, men nu blir det en annan inriktning på avkastning och kapitalallokering. Det är egentligen lägre risk och mer avkastning.

Bolagets största aktieägare Balder, Strategiq Capital, Lena Apler och Erik Selin, som tillsammans representerar cirka 72 procent av aktiekapitalet och rösterna, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar minst 719 miljoner kronor. Därutöver har Strategiq Capital, Lena Apler och Erik Selin åtagit sig att garantera resten av företrädesemissionen.

Enligt Erik Selin var samtliga storägare direkt med på emissionen.

Ytterligare en nyhet är att Collector avyttrar sin riskkapitaldel Collector Ventures, som bland annat gjort investeringar i fintechbolag. 

– Vi har kommit överens om att inte investera i ventures, säger Erik Selin.

Vilka köpare ska ni vända er till?
– Det får vi se. Det kan hända att någon vill köpa hela portföljen eller kanske någon del. Det blir nästa steg. Nu har vi kommunicerat detta i dag sedan ska det ske på rätt sätt. Vi ska inte paniksälja något. 

Erik Selin uppger att Collector har varit nöjd med portföljen men att bolaget nu ska renodla. 

– Vi ska bli tryggare och lättare att förstå. Det är bra att vara tydliga att vi nu ska fokusera på att vara en vanlig bank.

Hur mycket är portföljen värd?
– Det får vi se när vi säljer den. Det är inga enorma summor.

I samband med avyttringen av Collector Ventures väljer grundaren Lena Apler att lämna sin post som ordförande för att fokusera på denna försäljning. Hon kvarstår dock i styrelsen. Erik Selin, som i dagsläget är vice ordförande i Collector, föreslås som ny ordförande i Collector.

– På stämman är det tanken att vi växlar. Det blir ju en liten annan inriktning så det blir naturligt och logiskt.

Erik Selin är även vd för Balder, styrelseordförande i Brinova Fastigheter, styrelseledamot i västsvenska Handelskammaren, Hexatronic Scandinavia, Hedin Bil och Fernström & Co.

Hur lång tid kommer du att lägga på Collector?
– Jag kommer lägga den tiden som det behövs. Jag är ju vd för Balder som äger halva Collector så det ingår i mitt vanliga jobb. Det är inget som ligger på sidan. Collector är ju ett Balderbolag och det ligger i mitt ansvar som vd för Balder att även titta på bolagen som vi är delägare i. Men jag håller med dig, det kunde ju annars ha tagit för mycket tid från Balder.

Platsannonser

Logga in