Fixura använder open banking-data från storbankerna vid sin kreditriskberäkning. Det är mycket stor skillnad på hur bra bankerna är på att anpassa sig till PSD2 berättar Hannu Puolitaival – som ger två tydliga exempel. Foto (montage): Fixura/Pixabay.
Fixura använder open banking-data från storbankerna vid sin kreditriskberäkning. Det är mycket stor skillnad på hur bra bankerna är på att anpassa sig till PSD2 berättar Hannu Puolitaival – som ger två tydliga exempel. Foto (montage): Fixura/Pixabay.
Kreditmarknaden

”Vi kan se om någon är på väg att förlora jobbet”

Det finska kreditbolaget Fixura har nyligen lanserat en AI-baserad tjänst där räntan på konsumentlånet sjunker med tiden. Bolaget siktar nu på Sverige som ligger bra till ur PSD2-synpunkt.

Uppdaterad 2020-08-13
Publicerad 2020-08-11

Enligt sig själva är Fixura äldst i Norden vad gäller P2P-baserade lån – bolaget grundades 2009 och lanserade sin första produkt 2010.

– Vi stängde ned originalprodukten i slutet av förra året, anledningen var regulatoriska förändringar i Finland. Vi stängde då utlåningsdelen ett tag och började bygga den nya produkten, säger Hannu Puolitaival, operativ chef på Fixura.

Affärsidén är att att förena investerare och privatpersoner med behov av finansiering på ett sätt som gynnar båda parter. För det syftet finns dels en del som är till för investerarna och som enligt bolaget är attraktiv i dagens lågränteklimat. Dels en del är till för att konsumenter ska kunna låna pengar. Utvecklingen av den nya låneprodukten tog knappt sex månader.

– Vi valde en extern partner att hjälpa oss eftersom go-to-market skulle ha varit längre om vi gjort det själva, säger Hannu Puolitaival.

Fixura valde det tyska fintechbolaget Mambu vars plattform nu är kärnan i Fixuras låneprodukt. Lanseringen skedde i april på den finska marknaden. 

– Vi planerar att expandera i Europa inom ett år. Planerna ligger längst fram vad gäller Sverige.

Trots att produktsläppet skedde mitt under coronakrisen har lanseringen gått över förväntan.

– Det är mycket på grund av vår scoringmodell. Vi har kunnat identifiera bra kunder. Vi kan till och med se om någon är på väg att förlora jobbet. Det kan vi se i förändringar i betalningsbeteendet vecka för vecka, säger Hannu Puolitaival.

Varje gång låntagaren betalar sin amortering i tid sjunker räntan i låneprodukten med 0,1 procentenheter. Som högst är den 9,9 procent och som lägst 2,9 procent. 

– Ännu mer intressant är hur vi arbetar med scoring och riskmodellering. Vi är den enda och första i Norden – kanske i Europa – som använder PSD2-data på den här nivån. Vi analyserar bankkontotransaktioner 24 månader bakåt och använder AI-lärningsalgoritmer. Det ger ett mycket snabbt system, det tar bara några sekunder.

PSD2 är EU-direktivet som har lett fram till vad som kallas open banking och som innebär att bankerna tekniskt måste släppa in tredjepartsföretag. Det gynnar många fintechbolag, exempelvis svenska Tink och danska Nordic API Gateway. 

Storbankerna har stretat emot, men flera har på sistone också börjat profilera sig inom open banking. Ett exempel är Danske Bank som har genomfört en rad initiativ bara det senaste året. Men Hannu Puolitaival har en annan bild.

– Danske Banks finska filial ger oss inte den information som vi behöver. De är väldigt efter. Generellt är de stora bankerna väldigt försiktiga. Ur vårt perspektiv ligger Nordea i frontlinjen.

Nivån på PSD2-anpassning skiljer sig alltså stort mellan bankerna men också mellan länderna inom EU, vilket konkret påverkar Fixuras internationella lanseringsplaner.

Förutom Mambu är också svenska Tink och finska Enento Group (som nyligen bytt namn från Asiakastieto Group) viktiga partner till Fixura.

Bolaget omsatte motsvarande 23,4 miljoner kronor 2019. Företaget har 29 anställda och huvudkontoret ligger i Vaasa i Finland. Fixura har också ett nyöppnat kontor i Stockholm.

Platsannonser