VD-byte i Wallenius

Brommadoldisen och miljardären Jonas Kleberg byter ut sin rorskvinna efter oenighet.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-05-24

Walleniusrederierna, som med 150 fartyg står för en femtedel av världens biltransporter till sjöss, härjas av meningsskiljaktigheter mellan ägare och ledning: danska vd:n Lone Fønss Schrøder byts efter fem år ut mot Anders Boman, långvägare i det rederiimperium som efter skrothandlarfamiljen Olssons Stena är Sveriges näst största.

Boman tillträder efter sommaren, när en efterträdare till honom i hans nuvarande befattning hittats. Till dess fungerar Jonas Kleberg som koncernchef.

Det skriver Dagens Industri, som rapporterar att oenigheten mellan Fønss Schrøder och Kleberg bland annat handlar om "en ny styrmodell som påverkar vd-rollen".

Fønss Schrøder säger till tidningen att "ägarna ser annorlunda på hur bolaget ska drivas", att det pågår en förskjutning i världens biltransportmaktförhållanden, och att den tid då ett fåtal aktörer som Wallenius relativt ohotade kunde dominera fordonstransporterna på världshaven snabbt är på väg att ta slut i takt med koreaners och kinesers ökade inflytande i bilbranschen.

När Realtid.se ber Walleniusrederiernas informationschef Cecilia Kolga att konkretisera vad oenigheten kring den nya styrmodellen består av säger hon att det handlar om "interna administrativa processer och rapporteringsgångar".

Det låter ganska administrativt, och verkar inte ha så mycket att göra med oenighet kring betydelsen av global konkurrens och sådana frågor?

– Den enda kommentar vi har är att styrelsen (för Walleniusrederierna AB) och vd inte varit överens om styrmodellen. Punkt.

Inför Lone Fønss Schrøders tillträde intervjuades hon i Affärsvärlden (november 2005). På frågan om vad hon ville göra med rederiet svarade hon:

– Wallenius har en fantastisk plattform i dag och först och främst ska vi vara säkra på att Wallenius kan bevara sin ledande position. Omvärlden är ju dynamisk och konkurrensen skärps hela tiden samtidigt som nya konkurrenter tillkommer.

Walleniusimperiet ägs enligt Dagens Industri till 47 procent av grundaren Olof Wallenius dotter Margareta Wallenius-Kleberg och av hennes båda barn Annika Bootsman Kleberg och Jonas Kleberg (46) med 27 procent vardera. Skeppsmäklardottern Ebba von Sydows sambo Johan Kleberg (35) äger om detta stämmer ingenting av rederiet.

På kollisionskurs med Forseke

Styrelsen Lone Fønss Schrøder är oenig med, Walleniusrederierna AB:s, består förutom av tre Klebergare av diverse tunga göteborgska näringslivsmän samt av Karin Forseke, före detta Carnegie-vd.

Platsannonser

Logga in