Skatter

"Välj rätt kapitalförsäkring när du flyttar utomlands"

- Med Sveriges instabila politiska läge är det bra att skaffa sig en internationell kapitalförsäkring, säger Madelene Gorbutt Hägg, på Lombard International Assurance i Luxemburg.

Uppdaterad 2018-11-20
Publicerad 2018-11-20

Den som flyttar utomlands eller flyttar hem kan behöva en internationell kapitalförsäkring. Madelene Gorbutt Hägg skatte-och försäkringsrådgivare på Lombard International i Luxemburg reder ut hur du ska göra. 

Madelene Gorbutt Hägg har arbetat i mer än tio år som bolags- och skattejurist på Nordea Bank, Danske Bank och Lombard International. 

Flyttar förmögna människor i större eller mindre utsträckning från Sverige?

– Flera funderar på att flytta från Sverige. Det finns en stor efterfrågan från personer, särskilt pensionärer, som vill flytta till Portugal. Men det finns också många entreprenörer och förmögna personer som vill flytta tillbaka till Sverige från Storbritannien med anledning av Brexit.

Vilken flyttström är störst?

– 60-40 procent med fördel Portugal. Men de som flyttar tillbaka till Sverige från till exempel London har större förmögenheter.

För den som flyttar utomlands men sedan har funderingar på att flytta tillbaka eller för den som tror att skatterna i Sverige höjs inom en snar framtid, rekommenderar Madelene en internationell kapitalförsäkring av typen unit-linked.

Det finns tre skatter som verkar ha större sannolikhet att höjas i Sverige.

Hur stor är möjligheten att arvsskatten införs?

– Den är låg.

Hur stor är möjligheten att kapitalskatten höjs?

– Det beror på vem som bildar regering. Men socialdemokraterna skulle gärna vilja.

Hur stor är möjligheten att fastighetsskatten höjs?

– Det är inte mitt expertområde.

Eftersom politikerna inte verkar kunna komma överens om vilken regering som ska styra landet, så är det omöjligt att i skrivande stund sia om vilka skatter som kommer att höjas eller återinföras. När det ser ut som det gör politiskt rekommenderar Madelene Gorbutt Hägg en kapitalförsäkring tecknad utanför Sverige som det mest robusta alternativet. Hon ser följande fördelar med en internationell kapitalförsäkring tecknad i Luxemburg:

• Möjlighet att investera i tillgångar som inte normalt erbjuds i Sverige, till exempel i riskkapitalfonder.

• Enklare och fördelaktigare att ärva: En kapitalförsäkring med förmånstagarförordnande ingår inte bland försäkringstagarens tillgångar i dödsboet. Försäkringens värde plus en procent, betalas ut skattefritt till förmånstagarna. Svenska regler om arvslotten ska inte kunna kringgås med en kapitalförsäkring men det finns hovrättsfall där arvslotten har inskränkts.

• Praktiskt om försäkringstagaren och/eller förmånstagaren är bosatta i olika länder

• Möjlighet att använda kapitalförsäkringen som säkerhet för lån

• Tillväxten och avkastningen i försäkringen och utdelningen är skattefri. Tillgångarna i försäkringen beskattas med en effektiv avkastningsskatt som idag uppgår till 0,447 procent.

• Smidigt för någon som flyttar in eller ut från Sverige en period och sedan har för avsikt att flytta tillbaka när Sverige kanske har annorlunda skatter.

• Den innebär en extra fördel för dem som flyttar till Portugal. Det finns ingen avkastningsskatt i Portugal men däremot en reavinstskatt som pendlar mellan drygt elva procent till knappt 30 procent beroende på hur lång tid försäkringskontraktet har varit igång (teckningsdagen).

En kapitalförsäkring fungerar så att försäkringstagaren gör en kontantinbetalning eller säljer sina värdepapper eller tillgångar till försäkringsbolaget. I det senare fallet skattar han 30 procent vid en värdepappersvinst. Därefter har den som satt in kontanta medel eller som sålt av sina tillgångar en fordran på försäkringsbolaget. Därefter betalas endast en årlig avkastningsskatt på 0,447 procent på innehållet i portföljen som försäkringen omfattar, samma som för ISK, Investeringssparkontot.

En stor fördel med att teckna en försäkring med ett internationellt bolag med säte i Luxemburg är att försäkringstagaren då kan dra fördel av Luxemburgs unika försäkringstagarskydd som är ett av de starkaste i Europa. Försäkringstagarskyddet innebär ett lagstadgat krav för att försäkringstagarens tillgångar förvaras av en oberoende depåbank godkänd av försäkringsinspektionen i Luxemburg. Försäkringstagarskyddet innebär att kundens tillgångar avskiljs från försäkringsbolag samt bankens aktie-och fordringsägare. Försäkringsskyddet är obegränsat till skillnad från till exempel den svenska insättningsgarantin om 100 000 euro.

En internationell kapitalförsäkring av typen unit-linked hos Lombard International kostar cirka 0,2 -0,5 procent (för försäkringsavtalet) beroende på olika faktorer, bland annat den underliggande portföljens volym och sammansättning. I nästa led, som gäller förvaltningen av tillgångarna i försäkringen, finns flera olika alternativ med en bankavgift som pendlar mellan 0,1 procent och 1,5 procent beroende bland annat på vilken bank som väljs, hur mycket courtage som genereras, om försäkringstagaren förvaltar tillgångarna själv eller om banken förvaltar dessa, och om avgiften är fast eller rörlig. Det är inte tillåtet att förvalta tillgångarna själv i ett antal europeiska länder, till exempel i Spanien eller England. Syftet är att försäkringstagaren själv inte får ha ett inflytande över hur tillgångarna investeras. I Portugal finns inget klockrent regelverk.

Det kan jämföras med Avanza. En kapitalförsäkring hos Avanza kostar noll kronor. 1000 kronor och reserverat belopp för avkastningsskatt behöver bindas ett år.  Det går endast att köpa noterade papper eller någon av de 1 300 fonder i Avanzas utbud.  Sedan tillkommer ett courtage  eller en fondavgift om kunden är investerad i fonder och en avgift som ska kompensera för det faktum att vid utbetalning av tillgångarna i försäkringen ska 101 procent alltid betalas tillbaka. Courtage pendlar från 0- 99 kronor per affär till 0,01- 0,25 procent per affär beroende på vilken courtageklass som väljs.

En kapitalförsäkring hos Avanza är alltså ett mycket billigare alternativ men som saknar vissa av fördelarna hos en internationell kapitalförsäkring. Den helsvenska kapitalförsäkringen är inte godkänd i vissa europeiska länder och det går till exempel inte att flytta till vissa länder utan att drabbas av negativa skatteeffekter, till exempel i England eller Spanien. Avanza kommer att dra avkastningsskatt (eftersom Avanza är registrerat i Sverige) trots att försäkringstagaren har flyttat utomlands men det finns risk att tillgångarna beskattas som ett vanligt konto i till exempel England eller Spanien. Försäkringstagaren drabbas då av en dubbelbeskattning. 

Den årliga effektiva avkastningsskatten blir givetvis högre om statslåneräntan stiger. Men framgent ser avkastningskatten för 2019 ut att ligga på samma låga nivå som 2018. Den 30 november varje år bestäms statslåneräntan som är grunden för avkastningsskatten. Statslåneräntan är 1,49 procent innevarande år. 

Så många lämnar Sverige för Portugal

2008 invandrade 230 personer från Portugal till Sverige.

90 utvandrade från Sverige till Portugal.

Förra året invandrade 376 personer från Portugal till Sverige.

777 personer utvandrade från Sverige till Portugal.

De fyra senaste åren har nettovandringen med fördel utvandring från Sverige till Portugal varit positiv med ett allt större antal människor.

Så många lämnar Storbritannien för Sverige

2008 invandrade 4142 personer från Storbritannien (och Nordirland) till Sverige

3612 utvandrade till Storbritannien.

Förra året invandrade 4467 personer från Storbritannien till Sverige.

3140 utvandrade från Sverige till Storbritannien.

Trenden är densamma som för Portugal men omvänd.De tre senaste åren har alltfler svenskar valt att komma tillbaka till Sverige från Storbritannien.

Madelene Gorbutt Hägg

Hon har rötter i Söderkulla och Persborg-Rosengård i Malmö och har arbetat i mer än tio år som bolags-och skattejurist. Hon började sin karriär på Rättssekretariatet vid Utrikesdepartementet i Stockholm. Det var tack vare UD som hon kom till Luxemburg för mer än tio år sedan. Både hennes masterexamen och hennes fil.kand. är från Internationella Affärsjuridiska programmet vid Linköpingsuniversitet.

Lombard International

Luxemburg baserade Lombard International Assurance S.A. och inhemska Wealins (f.d. Foyers) är två stora försäkringsbolag i Luxemburg som konkurrerar om internationella kapitalförsäkringar för förmögna kunder. På Lombard International, som numera ägs av investmentbolaget Blackstone, arbetar bara i Luxemburg 450 personer med internationella kapitalförsäkringar varav 20 arbetar mot den nordiska marknaden. Totalt förvaltar Lombard International, med kontor över hela världen, tillgångar för 77 miljarder euro varav tre miljarder euro på den svenska marknaden.

Platsannonser