Nils Carlsson är vd för Fortnox. Foto: Press
Finans

Urstarkt andra kvartal för Fortnox

Molnbolaget ökade sin nettomsättning med 41 procent, medan resultatet förbättrades med 70 procent. Den genomsnittliga månadsintäkten per kund steg och användarna blev fler.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-08-22
Publicerad 2018-08-22

Fortnox – som säljer en molnbaserad plattform för ekonomisk administration till småföretagare och redovisningsbyråer – ökade sin nettomsättning till 89,8 miljoner kronor, en ökning med 41 procent, under andra kvartalet 2018.

Även rörelseresultatet förbättrades till 22,2 miljoner kronor (13). Det motsvarade en rörelsemarginal på 24,7 procent (20,4). Resultatet efter skatt blev 16,7 miljoner kronor (10), medan resultatet per aktie uppgick till 0,28 kronor (0,17).

Under andra kvartalet ökade kundstocken med 13.000 nya företag, vilket innebar att Fortnox hade totalt 233.000 kunder per den 30 juni 2018. Det är en ökning med 29,4 procent jämfört med samma period föregående år då Fortnox hade 180 000 kunder.

Intäkterna per kund har även under andra kvartalet utvecklats positivt. Per den 30 juni 2018 var den genomsnittliga månadsintäkten per kund 127 kronor (118).

– Fler kunder och högre månadsintäkter per kund indikerar att tillväxtstrategin är framgångsrik. I Sverige finns nära 800.000 företag med upp till 20 anställda, vilket är vår huvudsakliga marknad. 233.000 av dem är våra kunder, kommenterar vd:n Nils Carlsson.

För att möta en ökad efterfrågan har Fortnox rekryterat och arbetsstyrkan är ny 253 medarbetare stor, en ökning med 14,6 procent, jämfört med andra kvartalet 2017. Ytterligare rekryteringar ska göras under året.

Realtid.se har sökt bolagets vd Nils Carlsson.

Platsannonser