Biometric security payment.
Illustration: Tieto Evry
Valuta

Undersökning: Ökad efterfrågan på biometriska betalkort

83 procent av de brittiska konsumenterna oroar sig för infektionsrisk när de betalar i butik. Det visar en ny undersökning av Tieto Evry.
 

Uppdaterad 2021-03-01
Publicerad 2021-03-01

Konsumenter i Storbritannien och Europa är oroade över infektionsrisker när de betalar i butik, med oro för stöld och bedrägerier som ökar när kontaktlösa gränser ökar. Det visar en ny marknadsundersökning från Tieto Evry som ser biometrisk säkerhet på kontaktlösa kort som en väg framåt.

Undersökning är utförd av Zwipe på uppdrag av Tieto Evry under covid-19:s "andra våg" över hela Europa i januari 2021. Resultatet visade att 83 procent av de brittiska konsumenterna är oroliga för infektionsrisk när det gäller shopping och betalning i butik. Undersökningen visar också att mer än hälften (55,3 procennt) av konsumenterna är oroade över säkerheten för sina betalkort när transaktionsgränserna ökar.

– Med den nya föreslagna gränsen på 110 euro per transaktion i Storbritannien från den 6 april 2021 blir det möjligt för kriminnella att spendera betydande summor pengar på oskyddade kontaktlösa kort, även om stölder rapporteras snabbt. Detta är ett verkligt bekymmer, och kortgivande banker måste agera nu för att säkerställa att kontaktlösa transaktioner förblir säkra och stärker konsumenternas förtroende, säger Steve Warner, Tieto Evrys försäljningsdirektör för Storbritannien och Irland i en skriftlig kommentar.

90 procent av de brittiska konsumenterna har använt kontaktlösa betalningar någon gång under de senaste tre månaderna, enligt Tieto Evrys undersökning. Detta jämförs med information från 2019 från UK Finance som visade att 60 procent av de vuxna i Storbritannien använde kontaktlösa betalningar. 

Andra europeiska marknader har visat en liknande förändring, med kontaktlös användning av 72 procent av svenska konsumenter och 77 procent av norrmän från och med januari 2021.

– 80 procent av de brittiska konsumenterna säger att de vill ha en biometrisk säkerhetsfaktor på sitt nästa betalkort – och mer än hälften av dem är villiga att betala för det. 

Undersökningen visar att knappt hälften av de brittiska konsumenterna (49 procent) skulle byta bank för att få ett biometriskt betalkort, och cirka hälften av konsumenterna i Sverige och Norge villiga att göra en liknande byte.

Platsannonser

Logga in