Riskkapital

Triton ska digitalisera Aleris

Triton ser potential att utveckla Aleris genom att investera i digitalisering. Jan Pomoell, ansvarig för investeringen hos Triton, ser samma potential i Aleris som i det finska vårdbolaget Mehiläinen – som Triton sålt vidare efter genomförda satsningar.

Uppdaterad 2019-07-12
Publicerad 2019-07-12

Under fredagsmorgonen blev det känt att investmentbolaget Triton nu tar över Investor-ägda vårdbolaget Aleris. Triton betalar Investor 2,8 miljarder kronor för Aleris. Jan Pomoell, ansvarig för investeringen hos Triton, berättar för Realtid om den potential som riskkapitalbolaget ser hos Aleris men kommenterar även marknaden.

– Marknaden är attraktiv. Den är ocyklisk både i Sverige, Norge och Danmark och uppvisar en strukturell tillväxt som drivs av demografin men det finns också med dagens teknologi möjlighet att göra mycket sådant som det inte fanns möjligheter till tidigare.

– När det gäller Aleris är det en riktigt spännande plattform. Det är ett bolag som levererar en god medicinsk kvalité och det är viktigt för oss och naturligtvis viktigt för kunderna och patienterna också. Vi ser möjlighet att fortsätta utveckla bolaget bland annat genom investera i digitalisering. 

Jan Pomoell ger några exempel på vad digitaliseringen i Aleris kan innebära. Ur ett kund- och patientperspektiv ändras sättet att kunna boka och ändra tider och se sina medicinska uppgifter online eller på mobilen på ett säkert och smidigt sätt. Om kunderna och patienterna vill ha en privat hälsovårdsförsäkring ser Triton möjligheter att eliminera pappersarbetet som istället ska automatiseras. 

– Bolagsinternt ser vi att det finns möjligheter att driva kvalité, produktivitet och kundnöjdhet genom att följa upp nyckeltal digitalt. Vi ser också digitala lösningar som kan användas för att hjälpa vårdpersonal ute på enheterna att erbjuda en bättre vård. 

– Vi ägde ett bolag i Finland, Mehiläinen, som är det största privata hälso- och vårdbolaget i Finland. Vi sålde det i fjol till CVC. Mycket av det jobbet som gjordes där var digitalt och där finns det en hel del paralleller med den potentialen som vi ser i Aleris.

Hur ser tidshorisonten ut. Hur lång tid kommer detta ta?
– Triton som investerare är långsiktig investerare. Däremot inte några eviga investerare. Det kommer en tidpunkt då vi upplever att vi har gjort en stor del av vårt jobb och då är det dags för oss att lämna över stafettpinnen.

– Vi brukar inte äga bolag bara 2-3 år utan vi brukar äga bolag klart längre än så, men hur lång tid denna resa blir här får tiden utvisa.

Ni har även investeringar i Ambea, finns det några planer mellan bolagen?
– Nej. Men genom Ambea känner vi de relevanta marknaderna. Ambea har ju verksamhet på samma geografier. Bolagen kommer att fortsätta som självständiga bolag.

Vad ser ni för utmaningar i denna sektor?
– Det är generella utmaningar, att hitta personal till vissa områden framförallt och då gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare att kunna erbjuda all personal en möjlighet att erbjuda en högklassig vård. Det är ju vad de anställda på Aleris också vill och de flesta i branschen. Det är en utmaning. 

– Sedan är det som alltid att förändringsprojekt kan vara mer utmanande än vad man har tänkt.

Aleris har omkring 3 000 anställda, men dessa kommer inte beröras av digitaliseringen, menar Jan Pomoell.

– Nej, det är inte vår plan. Vi ser digitaliseringen som en möjlighet att göra det ännu smidigare för patienten och vi ser detta som en möjlighet för personalen att erbjuda en ännu bättre vård. Planen är inte primärt att skära i kostnaderna.

Platsannonser