Trig Social Media hotas av konkurs Foto: Trig Social Media, Linkedin
Trig Social Media hotas av konkurs. Bolagets vd Anthony Norman berättar dock att bolaget ska hantera ansökan och att bolaget gjort två stora betydelsefulla förvärv. Foto: Trig Social Media, Linkedin
Börs

Trig Social Media hotas av konkurs

Ett it-säkerhetsbolag ansöker om att Trig Social Media ska försättas i konkurs. Själva går Trig ut med att de är på väg tillbaka efter en tuff period och berättar om två nya förvärv.

Uppdaterad 2017-03-07
Publicerad 2017-03-07

Realtid.se har i en rad artiklar granskat Trig Social Media. Bolaget är ett svenskt aktiebolag som noterades på Frankfurtbörsen hösten 2014 till en värdering på över 10 miljarder kronor trots att verksamheten i princip saknade omsättning. Utvecklingen i bolaget har därefter gått spikrakt nedåt. Nu ansöker ett it-säkerhetsbolag om att Trig Social Media ska försättas i konkurs.

Av ansökan som kommit in till Stockholms tingsrätt framgår det att Trig Social Media är oförmögen att betala de fordringar som it-säkerhetsbolaget Everton Securities har på Trig. Fordringen uppgår till cirka 190.000 kronor jämte en ränta om 9 procent per år.

Enligt handlingarna ska säkerhetsbolaget ha skickat ut flera uppmaningar om betalning, men trots detta har ingen likvid betalats in. I mitten av februari i år bekräftade Anthony Norman, grundare och vd för Trig, i ett mejl att han tagit emot en betalningsuppmaning – men någon betalning kom aldrig.

Everton Securitys vd Per-Olov Humla skrev då i ett nytt mejl till Anthony Norman att han hade för avsikt att begära Trig Social Media i konkurs. Konversationen avslutades med att Humla önskade ”lycka till med den fortsatta affärsverksamheten”.

Realtid.se når Anthony Norman under måndagseftermiddagen:

– Vi känner till den och vi ska givetvis hantera den. Vi har arbetat hårt under två år med att städa det här bolaget som har haft mycket problem. Nu i förra veckan gick vi ut med två nya stora förvärv och vi håller att få iordning på bolaget, vilket är väldigt roligt. Då kommer det här väldigt olägligt, säger han.

– Men vi upplever att vi har goda möjligheter att få bort den här ansökan för vi har dels externa finansiärer och dels är fordran inte helt riktig. Vi är inte jättebekymrade över detta,men det är klart att det är ett problem att det är kort tidsfrist på sånt här. Det finns inte mycket mer att säga om det här mer än att det måste hanteras, säger Anthony Norman vidare.

De förvärv som Anthony Norman nämner nämns även i årsrapporten för 2015 som nyligen lämnades in. Det står att bolaget fört ett antal förhandlingar angående förvärv av nya verksamheter under hösten 2016 och att de nu är i slutfasen av dessa förhandlingar. ”Förhoppningen är att dessa ska kunna implementeras under det första kvartalet av 2017”. Från nyligen utskickade pressreleaser skriver Trig Social Media om två gjorda förvärv, av Pimboo OÜ och Fantrac Global Ltd. Anthony Norman skriver i releasen att förvärven är det första steget mot ett ökat värde som aktieägarna förväntar sig och förtjänar. 

– Vi har en enorm tillväxt i en sajt som heter Pimboo som vi har köpt där trafiken ökar fruktansvärt varje dag. Det är väldigt kul, säger Anthony Norman.

Detta är den första positiva nyheten på länge för bolaget. I årsredovisningen för 2015 skrev Anthony Norman att bolaget ”gått igenom en tid bestående av hårda prövningar”. Han beskriver en del negativ press efter ”en lyckad notering på Franfurtbörsen” som medförde att bolagets tillkommande investerare avstod från att fortsätta sitt engagemang. Arbetet under 2015 bestod i att rädda bolaget, enligt Anthony Norman.

”Jag kan med försiktig glädje konstatera att detta hårda arbete nu i skrivande, februari 2017, stund börjar bära frukt och att bolagets nya strategi kan börja implementeras”.

Anthony Norman riktar även ett tack till ”en mindre grupp parter som fortsatt bidragit med sitt stöd till bolaget trots likviditetsproblem och en komplicerad situation”.

Vid årsskiftet 2015-2016 var aktiekursen 0,091 euro, vilket motsvarade ett bolagsvärde om cirka 33,1 miljoner euro. Aktien handelsstoppades dock på Frankfurtbörsen i maj 2016 efter att styrelsen valt att avgå och bolaget helt saknade styrning. Dessförinnan bötfälldes Trig Social Media av Finansinspektionen som pekade på flera redovisningsbrister för 2014 och för rapporten de första månaderna 2015.

I september 2016 återupptogs handeln efter att en ny styrelse tillträtt.

I skrivande stund handlas aktien på 0,01 euro, vilket motsvarar ett bolagsvärde om cirka 3,6 miljoner euro. Detta betyder att bolagsvärdet rasat med cirka 89 procent på drygt ett år.

Efter att aktien återupptagits till handel på Franfurtbörsen har bolaget med den nya ledningen ingått avtal om ackord och/eller konvertering av utestående fordringar, enligt årsrapporten, vilket ska ha genomförts med ”god framgång”. Samtliga skulder ska, under februarimånad, dock inte ha blivit lösta.

Bolaget ska även ha slutit avtalat med Ixellion Technology i Estland i november 2016 för att kunna verkställa samtliga avtalade ackord. ”Avsikten var att under 2017 fullfölja ett omvänt förvärv med Ixellion”, skriver Trig Social Media i årsrapporten. Anthony Norman berättar dock under måndagen för Realtid.se att detta inte blivit av.

För räkenskapsåret 2015 uppgick koncernens omsättning till cirka 4.500 euro och den ackumulerade  förlusten uppgick till cirka -2,5 miljoner euro.

Revisorn Per-Åke Bergstrand, som valdes in i början av maj 2015 sedan PwC hoppat av uppdraget, har alltsedan dess riktat hård kritik mot Trig.

I slutet av december 2015 när han granskat Q2-rappoorten skriver han i revisionsberättelsen att bolagets interna kontroll är svag och att han därför föreslagit en helt ny bemanning på redovisningsavdelningen, som periodvis varit helt obemannad. Han pekar även på en höjning av värdet på en av balansräkningens största poster och menar att motiveringen är alltför knapphändig.

I revisionsberättelsen för delåret 2015, som skrevs under den 10 februari 2017,  går han så långt som att inte tillstyrka ansvarsfrihet åt den tidigare vd:n Peter Kristoffersson. Revisorn menar att han är den som är mest ansvarig för uppkomna och ej åtgärdade brister.

Bland ägarna till Trig Social Media finns två huvudägare; Angel business club och Trig Media Group, som tillsammans kontrollerar ungefär 72 procent av rösterna. Trig Media Group ägs i sin tur av Autoexpo i Stockholm som till stor del kontrolleras av Anthony Norman. Detta enligt årsredovisningen för 2015.

Platsannonser