Max Mitteregger, Marcus Wahlberg och Stefan Östlin.
Max Mitteregger, Marcus Wahlberg och Stefan Östlin.
Fonder

Tre svenska hedgefonder trotsar trenden

Realtid har identifierat tre mindre hedgefonder som samtliga levererade positiva resultat förra året, från knappt 2 procent till nästan 20 procent.

 

Uppdaterad 2019-01-29
Publicerad 2019-01-29

Mindre fonder brukar ofta ha en fördel när det kommer till val av investeringar. Exempel är möjligheten att investera i mindre bolag och att vara snabbrörliga. Realtid har gått igenom tre hedgefonder som samtliga leverarade bra resultat under 2018.

Gladiator gick bäst av alla

Max Mittereggers fond Gladiator har haft en väldigt låg exponering mot aktier. Den gick upp med nästan 20  procent förra året. Nettoexponeringen för aktier pendlade mellan -20 procent till +20 procent.

De mest framgångsrika placeringarna förra året för Gladiator var läkemedelsbolagen Sobi och Oncopeptides, som fortfarande är stora innehav utöver Astra Zeneca och Hansa Medical. Fonden har även ett stort innehav i Saab. Gladiator klarade sin uppgång om 20 procent förra året trots att fonden gick ner 4,5 procent i december.

Inget minusår för Elementa

Det kan verka orättvist att Elementa hamnat på Avanzas lista över kundernas mest sålda hedgefonder 2018 , då Elementa var en av de få hedgefonder som gick med plus. Fonden gick upp 1,8 procent förra året och har därmed hittills inte sett ett enda minusår sedan start för fyra år sedan. Elementa grundades av Marcus Wahlberg och förvaltar 570 miljoner kronor. Endast en mindre del av kapitalet kommer från Avanzas kunder. 

–Vi letar efter bolag som inte nödvändigtvis är fullt ut populära idag, säger Marcus Wahlberg.

Elementas bolagsinvesteringar ska uppfylla följande kriterier: god tillväxt, bra kassaflöde och/eller höga underliggande marginaler. Inköp ska ske till en attraktiv värdering sett till vinstpotentialen.

De största innehavet i Elementa är Sdiptech, ett mindre industrikonglomerat inriktat på infrastruktur och urbaniseringstrender. Här finns också BTS som jobbar med strategiimplementeringar för bolag och det finländska pizzafranchisebolaget Kotipizza som blev uppköpt förra året.

Elementa har en nettoexponering i aktier om knappt 30 procent – men med en lägre marknadskorrelation på den långa sidan. Fonden har levererat en snittavkastning om 8 procent sedan start med en Sharpekvot –förhållandet mellan avkastning och risk – om 1,75. Det är högt för en fyra år lång period. 

– Vissa år handlar det mer om att försöka bevara kapital och vissa år om att leverera en hög avkastning. Tålamod är därför en förutsättning, säger Marcus Wahlberg.

Adrigo Small & Midcap tror på robotgräsklippare

Den nyligen startade Adrigo Small & Midcap gick upp 8,7 procent förra året. Hedgefonden grundades i november 2017 och har knappt 300 miljoner kronor under förvaltning. De största innehaven förra året var kontraktstillverkaren av läkemedel, Recipharm, norska bolaget för laxodling på land, Atlantic Sapphire, och teknikhandelsbolaget Bergman & Beving. Husqvarna är ett stort nytt innehav sedan i somras.

– I Husqvarna ser vi en stor potential för omvärdering i och med att det problemfyllda området Consumer Brands monteras ner. De kvarvarande delarna, där bland annat de snabbväxande robotgräsklipparna ingår, bör kunna uppvärderas ordentligt, säger Staffan Östlin, med 30 års erfarenhet från finansbranschen.

Han var tidigare förvaltare på bland annat på Origo Capital, men nu ägnar han sig på heltid åt den här hedgefonden för mindre och medelstora bolag. Adrigo Asset Management ägs av bland andra Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg.

Hittills innevarande år är Adrigo Small&Midcap upp 7 procent. Fondens resultat redovisas varje vecka.

Fondens nettoexponering mot aktier har under året legat på mellan 35-45 procent.

– Vi har en lite högre risknivå, men målet är att avkastningen också ska vara högre. Vi siktar på att ha en Sharpekvot på väl över 1 procent, förklarar Staffan Östlin.

Hur ska man tänka när man investerar i en hedgefond?

– Det är viktigt att notera hur en hedgefond presterar i både sämre och i bättre tider. Där sållas agnarna från vetet. I princip gick alla hedgefonder ned i december, men man bör se det över en lite längre tidsperiod. Det är också viktigt att förstå vilken slags fond man investerar i. Hedgefonder är ett så vitt begrepp, ibland räknas rena aktiefonder in och det gäller att förstå vilken risknivå fonden har, säger Staffan Östlin.

– En vinnande strategi under många år har varit trendföljande fonder. När vi nu går in i en marknad som är mer volatil blir aktieanalysen och urvalet av aktier viktigare.

Platsannonser