Lindahl Nyår 2021
Tobias Wåhlén, VD på Advokatfirman Lindahl. Foto: Advokatfirman Lindahl.
Juridik

Tobias Wåhlén: Comebacken i Stockholm bland det mest positiva 2020

2020 har varit ett speciellt år med anledning av covid19-pandemin. Tobias Wåhlén, vd på Advokatfirman Lindahl, spanar in de viktigaste trenderna under 2021.

Uppdaterad 2020-12-30
Publicerad 2020-12-30

Inför det nya året 2021 tittar Tobias Wåhlén, vd på Advokatfirman Lindahl, tillbaka på det gångna året och vilka händelser som påverkat advokatbyråns verksamhet under perioden. Han blickar framåt och spanar in de viktigaste trenderna under 2021.

Den viktigaste externa händelse under 2020 har utan tvekan varit pandemin men vilka har varit de interna händelser som varit mest positiva och mest negativa för er verksamhet under 2020?

– Bland de många positiva händelserna som vi trots allt upplevt under detta konstiga år så måste jag framhålla det fantastiska bemötandet som vi fått av klienter och samarbetspartners med anledning av vår nysatsning i Stockholm. Reaktionerna har kommit inte bara i Stockholm, utan runt om till alla våra sex kontor. Att våra tjänster, och det sätt som vi levererar dessa på, har uppskattats blir väldigt tydligt för oss. Sen har det också varit fantastiskt att se alla kollegors enorma förmåga att anpassa sig till den nya situationen, att fortsätta leverera rådgivning av högsta kvalitet och hjälpa varandra. Vi har en tradition av samarbete mellan våra kontor och kan skapa värdefulla lösningar utan att alltid vara på samma kontor och den förmågan har varit mycket värdefull. 

– En annan tydlig insikt är det förtroende som vi känner att klienterna har för att vi ska ge dem en effektiv lösning för deras utmaningar. Vi har fortsatt uppleva många starka samarbeten, och är tacksamma för klienternas förtroende och att vi får göra vårt bästa för att bidra till deras affärer.

– Det som har varit tuffast för oss är att vi under ett år med stark tillväxt inte lyckats ge våra kollegor ordentliga tillfälle att träffas tillräckligt mycket i verkligheten. Alla har haft en otrolig förmåga att snabbt hitta vägar för samarbete och bra klientarbete, men vi ser verkligen fram emot att få ses mer under 2021.

Vilka är er verksamhets topp-lärdomar från 2020?

– Det går att åstadkomma otroligt mycket genom effektiva möten online och vi kommer ha enorm glädje av att använda fler mötesformer och digitala verktyg i framtiden. Samtidigt är de fysiska mötena ovärderliga för att fördjupa relationerna med både klienter och kollegor. En annan tydlig insikt är hur starkt vårt varumärke är bland klienterna och hur mycket de önskade att se oss tillbaka i Stockholm.

Vilka topp-tre mål ska din verksamhet uppnå/sikta på att uppnå under 2021?

– Fortsatt tillväxt och att effektivisera vår verktygslåda så att vi kan ge ännu bättre, snabbare och mer effektiv rådgivning på ett sätt som ger mer värde för klienterna. Lindahls utveckling är stark och vi vill fortsätta ge våra kollegor den bästa plattformen för deras fortsatta karriär. Inget av detta är ett projekt enbart för 2021, utan mer långsiktiga ambitioner som vi har och som vi redan påbörjat.

Vilka trender kommer att påverka utvecklingen av er verksamhet under 2021 mest – förutom covid-vaccin förstås?

– Det finns ju stora händelser och skeenden i världen som kommer påverka många branscher, och sannolikt på olika sätt. Jag ser inte en särskild trend som avgörande för oss, utan det handlar hela tiden om vår förmåga att hjälpa klienterna att parera konsekvenserna av utvecklingen i världen och ta vara på de möjligheter som uppstår. Vårt fokus kommer fortsatt vara att ytterligare utveckla våra täta samarbeten med klienterna, vilka bygger på rak och värdeskapande rådgivning för deras affärer. Inte genom mer juridik, utan genom smartare och mer användbara råd.

– Vi ska också fortsätta att ta tillvara på de nya samarbetsformer som ett allt mer digitalt arbetssätt ger. Samtidigt som vi finns på plats i de regioner där våra klienter har sina verksamheter, så gynnas vi av den effektivisering som digitaliseringen ger och de nya verktyg vi får att snabbt och enkelt ta kontakt med klienter och andra kollegor runt om på våra kontor.

Platsannonser