Annons

Annons

Duo1.jpg

Carl Armfelt och Erik Springchorn lockar många unga sparare till TIN Fonder.
Carl Armfelt och Erik Springchorn lockar många unga sparare till TIN Fonder.

TIN Fonder når 1,6 miljarder kronor efter fyra månader

TIN Fonder, som lanserades i februari av två förvaltare från Swedbank Robur, hade 1,6 miljarder kronor i förvaltat kapital i slutet av maj och över 40 000 kunder, säger Carl Armfelt, en av de två grundarna.

Enligt Carl Armfelt är fondförvaltarens kapital en blandning av nytt kapital samt att man tagit marknadsandelar från konkurrenter.

TIN Fonder, som grundades av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn, har fokus på innovationsbolag inom teknik och hälsa. Fondens största sektorer är digitala varumärken med 28 procent, mjukvara med 26 procent och hälsa med 23 procent. Norden ska stå för runt 70 procent och resten globalt.

– Under det senaste kvartalet har vi lagt mest fokus på att hitta nya spännande bolag inom hälsa, säger Carl Armfelt.

Annons

Annons

Den största kundgruppen är 18 till 30 år, som han tror attraheras av inriktningen mot teknik och hälsa.

För att kunna komma igång snabbt med verksamheten har förvaltarna valt att anlita ett så kallat fondhotell som är Wahlstedt & Partners som bland annat ser till att regelefterlevnad följs.

Enligt statistik från Fondbolagens Förening uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige vid slutet av april till rekordhöga 4 643 miljarder.

Didner & Gerge är det fondbolag som har haft störst utflöde under årets första fyra månader, med ett nettouttag på 4,6 miljarder kronor. Det beror enligt fondbolagets vd Helena Hillström på en kombination av några faktorer: Dels hade Sverige-fonden en svagare utveckling än index under förra året, dels blev det ett byte för en av fondens två förvaltare och dessutom valde många att minska risken efter kraftiga börsuppgångar och bytte istället till räntebärande tillgångar, vilket Didner & Gerge inte erbjuder.
 

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons