Swedbank får 46 Mkr i böter från Nasdaq. Foto: TT
Foto: TT
Bank

Swedbank får 46 Mkr i böter från Nasdaq

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm utdömer ett vite om tolv årsavgifter till Swedbank, totalt 46,6 miljoner kronor.

Uppdaterad 2021-05-05
Publicerad 2021-05-05

Nasdaqs disciplinnämnd skriver i sitt beslut att det under en längre tid funnits brister i Swedbanks processer och rutiner för att motverka penningtvätt samt att dessa brister under en lång tid varit kända för Swedbanks dåvarande högsta ledning, under perioden 2016-2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var mars i år som banken fick besked från Nasdaq Stockholm om slutsatserna i en undersökning som gällde om banken brutit mot Nasdaqs regelverk under perioden december 2016 till februari 2019. Därefter lämnades ärendet över till Nasdaqs disciplinnämnd.

I delårsrapporten som presenterades den 27 april skriver bankens ledning att man  i stora drag delar Nasdaqs slutsatser.

– Banken har det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att stärka informationsgivningen. I och med dagens beslut stängs ytterligare en fråga som gäller bankens historiska tillkortakommanden, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank i en presskommentar.

Banken utgick banken från att Nasdaqs disciplinnämnd skulle utdöma ett vite och avsatte därför 30 miljoner kronor för detta.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in